Mgr. Eva Nedorostová

Doktorandka / výzkumný pracovník

Odborné zaměření: urbánní environmentalistika, životní prostředí

Místnost: CPTO-5.56, Telefon: +420 475 28 6772, E-mail: eva.nedorostova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Eva Nedorostová je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Absolvovala bakalářské studium Geografie střední Evropy (2017) a navazující magisterské studium Geografie (2019). V rámci disertační práce se věnuje iniciativám transformací městských prostorů s důrazem na sociální inkluzi a přírodě blízká řešení. Hlavními výzkumnými zájmy jsou životní prostředí měst, regenerace urbánních prostorů, kvalita života ve městě či environmentální vzdělávání.

Vzdělání a odborný růst

  • 2017 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
  • 2019 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2019– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)

Odborné aktivity

  • 2019– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

  • NEDOROSTOVÁ, E. (2019). Faktory ovlivňující kvalitu života ve městě: případová studie Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 89 s.

Projekty

Členství v odborných organizacích