doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Odborné zaměření: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání

Místnost: CPTO-4.31, Telefon: +420 475 28 6752, E-mail: bicik@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Ivan Bičík vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Karlovy, kde doposud působí a zároveň posledních více než 10 let pracuje na katedře geografie PřF UJEP. V minulosti zástával mj. funkci prezidenta České geografické společnosti. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá především problematikou změn využití území a krajinného pokryvu (člen komise IGU-LUCC) a regionální geografií světa.

Vzdělání a odborný růst

Odborné aktivity

Významné publikace z poslední doby

Projekty

 • GA ČR (2013–2016). Sociální a ekonomické hybné síly ztrát zemědělské půdy v Česku po roce 1900 z regionálního pohledu.
 • GA ČR (2010–2012). Regionální diferenciace a potenciální rizika využití ploch jako odraz funkčních změn Česka 1990–2010.
 • GA ČR, č. 205/05/0475 (2005–2007). Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU.
 • MŠMT č. 351 (2005). Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř – terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha, hl. řešitelka: D. Řezníčková
 • VaV/600/01/03 (2003–2007). Atlas krajiny, za PřF UK
 • GA ČR, č. 205/01/1420 (2001–2003). Využití ploch Česka v období transformace.
 • MŠMT ČR (2001). Inovace v pregraduální přípravě učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, hl. řešitelka: D. Řezníčková
 • MŠMT č. VS97100 (1999–2001). Laboratoř pro využití Geografických informačních systémů (GIS) v základním a aplikovaném výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, hl. řešitelé: I. Bičík, M. Braniš
 • GA ČR, č. 205/98/1184 (1998–2000). Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy.
 • GA UK č. 303/1997/B-GEO/PřF (1997). Stav, vývoj a přehled druhého bydlení v České republice.
 • GA ČR, č. 205/95/0611 (1995–1997). Dlouhodobé tendence vývoje a perspektivy využití ploch ČR z hlediska její současné socioekonomické transformace.
 • MZe ČR, č. 10 606 (1995–1997). Harmonizace regionálního rozvoje povodí Kocáby., nositel: I. Bičík, R. Perlín, L. Šefrna
 • GA ČR, č. 205/94/0865 (1994). Metodika hodnocení dlouhodobého vývoje využití ploch v ČR.

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost
 • Koordinátor Amerického semestru
 • Člen Vědecké rady PřF UK
 • Šéfredaktor časopisu Geografické rozhledy
 • Člen komise IGU – Land Use and Land Cover Change
 • Člen Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH)