RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc.

Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie

Místnost: CPTO-8.03, Telefon: +420 475 28 6779, E-mail: ivan.farsky@ujep.cz

Konzultační hodiny: středa 11–12:00 a 13–14:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Ivan Farský je absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Zájem již od středoškolských studií o geografii. Z toho pak i další zájem o průvodcovskou činnost (již od 15 let). Na katedře organizuje krátko i dlouhodobé exkurze do zahraničí nebo v Česku. Z cest jsou časté publikace textové i obrazové (ingema.net ap.). Odborný konzultant publikací Rough nebo N. Geographic.

Vzdělání a odborný růst

  • 1972 Mgr. Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (učitelství matematika – zeměpis)
  • 1982 RNDr. Univerzita Karlova v Praze
  • 1993 CSc.. Masarykova Univerzita v Brně (pro obor fyzická geografie)

Odborné aktivity

  • 1985 – katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

  • FARSKÝ, I., TAMINSKAS, J. (2006). Porovnání ročních průtoků řek Česka, Slovenska a Litvy. Sborník z jednání XXI. Sjezdu ČGS 30.8.-2.9. 2006 v Č. Budějovicích, s. 312-314, ISBN 978-80-7040-986-2.
  • FARSKÝ, I. (2005). Indikace antropogenního ovlivnění průtoku na příkladu řeky Ploučnice. Spisy Zeměpisného sdružení Brno, 3, 4 str. ISSN 1214-0848.
  • FARSKÝ, I., STANAITIS, A. Lithuania – is it interesting country for foreign visitors? Geoscape, Department of Geography, Faculty of Science in Ústí nad Labem, 1(2), p. 19-21. ISSN 1802-1115.
  • FARSKÝ, I., MATĚJČEK, T. Přehled fyzické geografie. Skriptum, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 216 s. ISBN 978-80-7044-938-7

Projekty

  • (2009). Hydrologická stanice na Chuderovském potoce

Členství v odborných organizacích

  • Česká geografická společnost (Ústecká pobočka)