Jak se přihlásit do ČGS

<< hlavní stránka Severočeské pobočky ČGS


Členské poplatky – jejich součástí je i předplatné vybraného časopisu 1) Geografie / 2) Geografické rozhledy a automaticky časopisu Informace ČGS:

pro řádné členy (600,- Kč),
pro studenty a důchodce (300,- Kč)
pro kolektivní členy
min. 10 000 Kč – pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště;
min. 1000 Kč – pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)

Pokud řádný člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.

Zápisné
Stanovené zápisné je 50,-Kč.
Zápisné představuje jednorázový poplatek, který slouží každý nový zájemce o členství v ČGS.

Přihláška k členství v ČGS ke stažení ve formátu Word.

Z oslav 50 let Severočeské pobočky ČGS

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Albertov 6
128 43 Praha 2

nebo lépe on-line přihláška

V případě dotazů ohledně členství se obraťte na vedení Severočeské pobočky ČGS.