Mgr. Jan Píša, Ph.D.

Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6753, E-mail: jan.pisa@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 9–10:30, čtvrtek 9–10:30


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jan Píša absolvoval bakalářský a magisterský obor Geografie na Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Následně absolvoval doktorské studium s názvem Aplikovaná ekonomie a správa na Fakultě sociálně ekonomické. V současné době působí jako výzkumný a akademický pracovník na katedře geografie. V rámci studia i výzkumných projektů se na příkladě Ústeckého kraje soustředí na roli lokálních aktérů v rozvoji starých průmyslových měst, ale zároveň se zabývá také problematikou rozvoje venkovských obcí Česka.

Vzdělání a odborný růst

  • 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
  • 2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2022 (Ph.D.) Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)

Odborné aktivity

  • 2017– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

  • GÖRMAR, F., GRILLITSCH, M., HRUŠKA, V., MIHÁLY, M., NAGY, E., PÍŠA, J., & STIHL, L. (2022). Power relations and local agency: a comparative study of European mining towns. Urban Research & Practice, 1-24. doi: https://doi.org/10.1080/17535069.2022.2051066.
  • RAŠKA, P., DOLEJŠ, M., PACINA, J., POPELKA, J., PÍŠA, J., RYBOVÁ, K. (2020). Review of current approaches to spatially explicit urban vulnerability assessments: hazard complexity, data sources, and cartographic representations. GeoScape, 14(1): 47-61. doi: 10.2478/geosc-2020-0005.
  • HRUŠKA, V., PÍŠA, J. (2019). Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin68(4), 373–389.
  • PÍŠA, J. (2019). The lawn grew too quickly! Perception of rural idyll by Czech amenity migrants. GeoScape, 13(1), 55–67.
  • PÍŠA, J., HRUŠKA, V. (2019). Entrepreneurial in-migration and rural development in Czechia: A challenge of integrating the local and extra-local in rural planning. Geographia Polonica, 92(3), 347–363.

Projekty

Členství v odborných organizacích

Česká geografická společnost