Mgr. Jan Píša

Odborný asistent

Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6753, E-mail: jan.pisa@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jan Píša absolvoval bakalářský a magisterský obor Geografie na Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době se věnuje doktorskému studiu s názvem Aplikovaná ekonomie a správa na Fakultě sociálně ekonomické a zároveň působí jako výzkumný pracovník na katedře geografie. V rámci studia i výzkumných projektů se na příkladě Ústeckého kraje soustředí na roli lokálních aktérů v rozvoji starých průmyslových měst, ale zároveň se zabývá také problematikou rozvoje venkovských obcí Česka.

Vzdělání a odborný růst

  • 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
  • 2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2017– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)

Odborné aktivity

  • 2017– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

  • HRUŠKA, V., PÍŠA, J. (2019). Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin68(4), 373–389.
  • PÍŠA, J. (2019). The lawn grew too quickly! Perception of rural idyll by Czech amenity migrants. GeoScape, 13(1), 55–67.
  • PÍŠA, J., HRUŠKA, V. (2019). Entrepreneurial in-migration and rural development in Czechia: A challenge of integrating the local and extra-local in rural planning. Geographia Polonica, 92(3), 347–363.
  • HRUŠKA, V., BROUMOVÁ, L., PÍŠA, J. (2018). Assessing the regionality degree of regional products of the Ústí Region (Czechia). European Countryside, 9 (4): 832–849. https://1url.cz/PzikA
  • PÍŠA, J. (2017). Amenitní migrace do venkovských oblastí severních Čech. Diplomová práce. PřF UJEP, katedra geografie, 102 s.

Projekty

Členství v odborných organizacích