RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Odborné zaměření: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6754, E-mail: martinek_jiri@centrum.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jiří Martínek se narodil v Praze. Vystudoval geografii a historii na univerzitách v Praze a v Hradci Králové. Pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší také na vysokých školách (Praha, Ústí nad Labem). Je ženatý a má dva syny. Publikuje jak odborné práce, věnované hlavně dějinám přírodních věd a cestovatelství, tak popularizační knihy o českých i světových dějinách, ale také spolupracoval na řadě atlasů a turistických průvodců. Jeho hlavním koníčkem je rodina, cestování, ale také dobré pivo a sýry 🙂

Vzdělání a odborný růst

 • 1999 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (učitelství dějepis – zeměpis)
 • 2010 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor regionální a politická geografie)
 • 2014 Ph.D. Univerzita Hradec Králové (pro obor české a československé dějiny)

Odborné aktivity

 • 2002–2006 Kartografie Praha, a. s. (odborný redaktor)
 • 2004– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (externě)
 • 2006– Historický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (oddělení biografických studií)

Významné publikace z poslední doby

 • KŘÍŽOVÁ, L., MARTÍNEK, J. a kol. (2017). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav
 • MARTÍNEK, J. (2017). Jiří Viktor Daneš – cestovatel a geograf. Praha: Historický ústav.
 • MARTÍNEK, J. (2014). Stručný nástin dějin České geografické společnosti, in: 120 let České geografické společnosti, Tadeusz Siwek – Vít Jančák (eds)., Praha: Česká geografická společnost, s. 9–54 (též anglicky – 120 years of the Czech Geographical Society, Praha 2016, s. 15–68)
 • MARTÍNEK, J. (2009). Bulharsko (edice Stručná historie států). Praha: Libri.
 • MARTÍNEK, J. (2008). Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník). Praha: Historický ústav.

Projekty

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (od 1998),
 • Geografické rozhledy (člen redakční rady)
 • Klaudyán (člen redakční rady)
 • Historické komise PřF UK v Praze (člen od 2019)
 • Názvoslovné komise ČÚZK (člen od 2019)