RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Odborné zaměření: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání

Místnost: CPTO-4.29, Telefon: +420 475 28 6757, E-mail: tomasmat@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Tomáš Matějček vystudoval obor fyzická geografie a geoekologie a dále učitelství geografie na PřF UK v Praze. Věnuje se především biogeografii, problematice životního prostředí a geografického, resp. environmentálního vzdělávání. Podílel se již na řešení celé řady výzkumných projektů, v současné době se věnuje především řešení aplikačních projektů zaměřených na uplatnění geografických a environmentálních témat ve vzdělávání. Je autorem či spoluautorem několika skript i učebnic a řady článků v odborných i popularizačních časopisech. Mezi hlavní výzkumná témata patří šíření invazních neofytů, praktická realizace geografického a environmentálního vzdělávání na školách či mezipředmětové vazby zeměpisu, zejména s výchovnými předměty.

Vzdělání a odborný růst

 • 2001 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie, učitelství zeměpisu)
 • 2009 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie)
 • 2009 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie)

Odborné aktivity

 • 2001–2002 Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
 • 2002 Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko
 • 2002–2003 Gymnázium v Nymburce
 • 2005– katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • 2005– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Projekty

 • OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 068/0016093 (2020–2022). Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK
 • OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0./15 001/0000751 (2017–2021). Komplexní systém hodnocení
 • OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 (2017–2019). Didaktika – Člověk a příroda A
 • OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 (2017–2019). Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
 • TA ČR, č. TD03000475 (2016–2017). Strategie a cíle geografického vzdělávání
 • TA ČR, č. TB050MZP001 (2016). Environmentální kompetence dětí
 • GA ČR, P407/10/0514 (2010–2013). Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010–2013). 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů
 • GA UK č. 150007 (2007–2009). Územní ochrana – bariéra nebo nástroj rozvoje území?
 • JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034 z Evropských sociálních fondů (2006–2008). Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech
 • VaV SM/2/57/05 (2005–2008). Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost
 • Geografické rozhledy (člen redakční rady)