Mgr. Veronika Kupková

Doktorandka

Odborné zaměření: regionální geografie, interpretace kulturního/přírodního dědictví, didaktika geografie/místně zakotvené učení

Místnost: – , Telefon: – , E-mail: veronique.1387@gmail.com

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Veronika Kupková je studentkou doktorského studia na Fakultě přírodovědecké UJEP. Předchozí studia absolvovala na Západočeské univerzitě v Plzni – bakalářské studium Geografie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterské studium Učitelství Geografie a Základů společenských věd. Později k této aprobaci přidala ještě Anglický jazyk. Po univerzitních studiích působila rok na základní škole v dánském Odense, tři měsíce v barmské škole ve městě Hpa An a v neformálně vzdělávací organizaci zaměřené na environmentální osvětu a mezinárodní spolupráci v německém Zethau. Zde také spolu s kolegy vytvořila několik vzdělávacích projektů a natočila film “Generace N: Deutschböhme”. Po návratu do Česka učila čtyři roky na gymnáziu v Kadani, kde také pokračovala v česko-německých aktivitách a koordinovala mj. projekt “Přísečnice žije – Preßnitz lebt”, v jehož rámci se studenty a pamětníky napsali knihu a zachytili mizející “paměť” zaniklého města. Také metodicky tvoří a lektoruje vzdělávací programy pro mládež v rámci Skautského institutu v Praze, např. Komunitní třída, Školní výlet jako expedice nebo Když našim bylo 16.

Dlouhodobě se zabývá vztahem lidí k místu, kde žijí, mezinárodním a mezigeneračním dialogem, udržitelným způsobem života, environmentálně příznivými aktivitami, globálním vzděláváním, osobnostním rozvojem a dobrovolnictvím. Ve volném čase ráda tráví čas v přírodě, poznává nová místa, zajímavé lidi a sportuje.

V rámci disertační práce se věnuje otázkám, jak mj. zprostředkovávat kulturní dědictví již neexistujícího místa různým věkovým skupinám a uchovat ho pro budoucí generace. Hlavními výzkumnými zájmy jsou: uchování nehmotného kulturního dědictví, vizualizace, interpretace, místně zakotvené učení, orální historie, psychologie životního prostředí a “paměť” krajiny.

Vzdělání a odborný růst

  • 2011 (Bc.) Pedagogická fakulta ZČU v Plzni (obor Geografie se zaměřením na vzdělávání)
  • 2012 – zahraniční stáž – University of Salford, Greater Manchester
  • 2012 – zahraniční stáž – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Romania
  • 2013 (Mgr.) Pedagogická fakulta & Filozofická fakulta ZČU v Plzni (obor Učitelství pro střední školy – Geografie a Základy společenských věd)
  • 2014 – jazyková zkouška – Cambridge Advanced English, British Council Czech Republic
  • 2017 – rozšiřující studium – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni (Učitelství pro střední školy – Anglický jazyk)
  • 2021 – jazyková zkouška – Deutsch als Fremdsprache, Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. & ZČU v Plzni
  • 2021 – zahraniční kurz – Lehrgang “Soziale Verantwortung”, Katolische Sozialakademie Österreichs
  • 2021– postgraduální studium na Fakultě přírodovědecké UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Geografie transformací)

Odborné aktivity

Významné publikace z poslední doby

Projekty

Členství v odborných organizacích