Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání

Grantová agentura České republiky: P404/12/P374 (2012–2014)
Řešitel: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu (za katedru): RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.


Popis: Projekt rozvíjí v Česku dosud opomíjené téma z oblasti geografie vzdělávání, známé spíše v zemích západního světa a to zejména souvislostech socio-kulturních nerovností. Projekt se zaměřuje na analýzu prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání v Česku v transformačním období (s důrazem na venkovské periferní oblasti) vyplývajících z obecného vývoje geografické organizace společnosti i specifických podmínek v jednotlivých regionech. Na příkladu dvou zájmových mikroregionů identifikuje kooperační i konkurenční vztahy mezi klíčovými institucemi spojenými s poskytováním elementárního vzdělávání, stejně jako faktory podmiňujícími tyto vztahy. Projekt vychází z retoretických předpokladů, že účinná institucionální spolupráce může být významným nástrojem aktivizace endogenního rozvojového potenciálu regionu a může ovlivňovat rozdělení, distribuci a kontrolu moci ve společnosti. Projekt svým zaměřením navazuje na výzkumné aktivity navrhovatelů (výzkum v oblasti geografie vzdělávání, polarizace prostoru, rozvoje venkova, kulturní geografie).