RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj

Místnost: CPTO-5.54, Telefon: +420 475 28 6770 , E-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Silvie Rita Kučerová – Jako misi mého profesního života vnímám boření hranic a klišé. Boření hranic v žádném případě neznamená nerespektování druhých. Svoje odborné působení jsem proto započala výzkumem pohraničních oblastí Česka a vnitřních periferií při hranicích vyšších územněsprávních celků pod vedením tutorů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2004 titul Bc., 2006 Mgr). Mým dalším směrem se stalo boření hranic mezi obory na průsečíku geografického, pedagogického a ekonomického myšlení díky vědní disciplíně geografie vzdělávání, tedy výzkumu prostorových aspektů vzdělávání a šíření informací. Po obhajobě dizertační práce (2010) a vedení grantového projektu GAČR (2012–2014) na téma vývoje prostorových nerovností ve vzdělávání s důrazem na venkovské školy, následovalo překročení hranic do mezinárodních výzkumných kolektivů zabývajících se vztahy venkovských škol, regionálních komunit a aktérů školské politiky (od 2011 konvenorka Networku 14 v rámci Evropské asociace pedagogického výzkumu EERA a spoluřešení interních projektů EERA). Vedení multioborového týmu stávajícího grantového projektu GAČR (2020–2022) v oblasti geografie vzdělávání navíc propojuje kvantitativní analýzy v GIS a kvalitativní výzkum pedagogických a politických věd. Mojí vedlejší odbornou větví jsou aktivity spojené s geografickým vzděláváním (účast na projektech zabývajících se vizuálními reprezentacemi geografických poznatků, několikaleté celostátní garantství Zeměpisné olympiády).

Vzdělání a odborný růst

 • 2004 Bc. Univerzita Karlova v Praze (demografie se sociální geografií)
 • 2006 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (sociální geografie)
 • 2007 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (didaktika geografie a sociální geografie)
 • 2010 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (regionální a politická geografie)

Odborné aktivity

 • 2007–2017 katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • 2011– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • KUČEROVÁ, S. R., DVOŘÁK, D., MEYER, P., BARTŮNĚK, M. (2020). Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of post-socialist Czechia. Journal of Rural Studies, 74, s. 280–293. https://1url.cz/xziIW
 • KUČEROVÁ, S. R., TRNKOVÁ, K., MEYER, P. (2019). Changing structures and the role of education in the development of the educational system in Czechia. In Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling. Knowledge and Space, 14. Springer, Cham, s. 125–144. https://1url.cz/JziIN
 • KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K. (2018). Formation of a regional image through geography textbooks: The case of north-west Bohemia. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 72 (3), s. 176–195. ISSN 0029-1951. https://1url.cz/cK7lp
 • KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., KUČERA, Z. (2015). Transformations of spatial relationships within elementary education provision: A case study of changes in two Czech rural areas since the second half of the 20th century. Moravian Geographical Reports, 23(1), s. 34–44. ISSN 1210–8812.
 • KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., PAVLASOVÁ, Z. (2015). Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis, 51(4), s. 607–636. ISSN 0038-0288.
 • PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010). Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115(2), s. 161–187. ISSN 1212-0014.

Projekty

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2003–dosud), členka Hlavního výboru (2014–2018),
 • European Educational Research Association, konvenorka Networku 14 (2008–dosud),
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (2008–dosud)
 • členka redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti (výkonná redaktorka 2009–2014),
 • členka redakční rady časopisu Geografické rozhledy (2014–dosud),
 • členka rady recenzentů mezinárodního časopisu European Countryside,
 • 2012–2017 organizační garantka Zeměpisné olympiády pro Česko a navazující mezinárodní soutěže, 2018–dosud garantka soutěžní kategorie C (8. a 9. třída ZŠ)