Naše doktorandka spolupracuje na mezinárodním projektu

Pandemie koronaviru postavila mnoho vědců před nové výzvy a příležitosti v jejich bádání. Skotský James Hutton Institute tak vyzval několik desítek univerzit, výzkumných pracovišť i nevládních organizací ke spolupráci na mezinárodním projektu Food and Covid 19, zabývající se změnou chování a postojů lidí k jídlu. V rámci Česka na projektu participují Jihočeská univerzita, Ústav geoniky AV ČR a Univerzita J. E. Purkyně. Naše doktorandka Zdeňka Smutná se v rámci projektu zaměřuje především na lokální produkci potravin.
Součástí výzkumných aktivit je i dotazníkové šetření zabývající se stravovacími návyky během pandemie COVID-19. Rádi bychom vás poprosili o vyplnění dotazníku.
Více o projektu na stránkách Strategie AV21.