Mgr. Zdeňka Smutná

Doktorandka / výzkumný pracovník

Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-5.56, Telefon: +420 475 28 6772, E-mail: zdenka.smutna@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Zdeňka Smutná je doktorandkou na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Aplikovaná ekonomie a správa. Doktorskému studiu předcházelo získání magisterského titulu v oboru Geografie na ústecké alma mater, přičemž zde nabyté vědomosti a dovednosti zúročila na tříměsíční stáži v německém Helmholtz-Zentrum für Uweltforschung v Lipsku a poté na půlroční stáži v IAMO institutu v Halle. Ve výzkumné činnosti se zabývá zejména rozvojem venkova, regionálními hodnotovými řetězci a udržitelností v zemědělsko-potravinových systémech.

Vzdělání a odborný růst

 • 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
 • 2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
 • 2017 – vědecká stáž, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ, Leipzig (3 měsíce)
 • 2018 – vědecká stáž, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) (6 měsíců)
 • 2018– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)

Odborné aktivity

 • 2018– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • HRUŠKA, V., KONEČNÝ, O., SMUTNÁ, Z., DUŽÍ, B. (2020). Evolution of alternative food networks in an old industrial region of Czechia. Erdkunde, 74(2), s. 143–159.
 • SLAVÍKOVÁ, L., SMUTNÁ, Z., ŽAMBOCHOVÁ, M., VALENTINOV, V. (2020). Public and community conservation of biodiversity: rivalry or cooperation? Geoscape, 14(1), s. 36–46.
 • SMUTNÁ, Z. (2019). Analýza využití participativních technik strategického plánování rozvoje v Ústeckém kraji. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [online]. 2019(03).
 • SMUTNÁ, Z. (2017). Samozásobitelství jako forma udržitelné spotřeby potravin na příkladu vesnic Kokořín a Janova Ves. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 65 s.

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2018–)