Mgr. Zdeňka Smutná

Koordinátorka programu Erasmus+

Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6753, E-mail: zdenka.smutna@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 15–16:00, čtvrtek 12–14:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Zdeňka Smutná je doktorandkou na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Aplikovaná ekonomie a správa. Doktorskému studiu předcházelo získání magisterského titulu v oboru Geografie na ústecké alma mater, přičemž zde nabyté vědomosti a dovednosti zúročila na tříměsíční stáži v německém Helmholtz-Zentrum für Uweltforschung v Lipsku a poté na půlroční stáži v IAMO institutu v Halle. Ve výzkumné činnosti se zabývá zejména rozvojem venkova, regionálními hodnotovými řetězci a udržitelností v zemědělsko-potravinových systémech.

Vzdělání a odborný růst

  • 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
  • 2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2017 – vědecká stáž, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ, Leipzig (3 měsíce)
  • 2018 – vědecká stáž, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) (6 měsíců)
  • 2018– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)

Odborné aktivity

  • 2018– výzkumná pracovnice, katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem
  • 2022– odborná asistentka, katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

Členství v odborných organizacích

  • Česká geografická společnost (2018–)