Informace o průběhu výuky v době platnosti omezení

Vážené studentky, vážení studenti,

obracím se na Vás s informacemi o průběhu výuky v době platnosti omezení, způsobených epidemií covid-19. Bohužel ani tento semestr neproběhne zcela tak, jak bychom si na katedře přáli. Naším cílem je však udržet s Vámi kontakt v nejvyšší možné míře, tak abyste měli možnost získat znalosti a dovednosti, kvůli nimž jste se ke studiu přihlásili. Z tohoto důvodu jsme se v případech, kde to pravidla umožňují, snažili zachovat prezenční výuku formou praxí, praktických cvičení či terénní výuky s omezeným počtem osob.

Značná část výuky ovšem proběhne distančně. Pro tento účel postupně vznikají podrobné sylaby předmětů spolu se samotestovacími otázkami. Některé předměty pak budou vyučovány online převážně pomocí BigBlueButton. Odkazy na přednášku Vám budou zasílány jednotlivými vyučujícími. Máte-li možnost, používejte videokameru spolu s mikrofónem – interakce a efekt výuky bude vyšší.

Online i praktická výuka bude probíhat v rozvrhovaných časech, aby nedocházelo ke kolizím. O konkrétních datech a požadavcích pro online přednášky či praktika budete informováni jednotlivými vyučujícími hromadnými e-maily. V případě, že budete čelit jakýmkoliv technickým či jiným problémům, neváhejte se na své vyučující obrátit. Pro snazší přehled jsme na katedře připravili odkaz s přehledem všech vyučovaných kurzů, v němž je uvedena forma výuky. Na odkazu také naleznete podrobné sylaby a prezentace.

Prosím sledujte pravidelně informace na webu a FB katedry i tabulku přehledu kurzů. Materiály budou průběžně aktualizovány a též epidemiologické podmínky a omezení se mohou měnit. Věřím, že se konečně brzy uvidíme a přivítáme Vás v nových výukových prostorách CPTO.

Za kolektiv katedry, s přáním pevného zdraví

Pavel Raška