Ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou ČGS (2021)

Dovolujeme si naše příznivce seznámit s letošními výsledky ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou České geografické společnosti.

Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které byly v uplynulém roce obhájeny na UJEP v Ústí nad Labem a doporučeny státnicovými komisemi. Cílem je jednak upozornit odbornou veřejnost na práce hodné zřetele, jednak motivovat absolventy k další práci pro obor geografie! Ocenění se děje pravidelně u příležitosti Dnů geografie, tedy v listopadu, obvykle během výročního setkání členů pobočky. V letošním roce byly oficiálně předány jednak dekrety z loňského roku (nebo poslány poštou), jednak dekrety za práce úspěšně obhájené v letošním roce, a to 2. prosince.

Letos pobočka ocenila následující práci v kategorii „bakalářské práce“:

Geografie kriminality města Mostu (katedra geografie PřF UJEP, autor Bc. Filip Ungr, vedoucí doc. Jiří Anděl)

V kategorii „diplomové práce“ byly oceněny tyto práce:

Prostorový rozsah a socioekonomická dynamika pražského metropolitního areálu (katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP, autorka Ing. Thuy Trang Vu, vedoucí dr. Václav Novák)
Analýza sezónnosti úmrtnosti ve státech EU
(katedra geografie PřF UJEP, autor Mgr. Tomáš Zwikirsch, vedoucí dr. Kristýna Rybová)

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně štěstí v osobním i profesním životě!