Dny geografie 2021

Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Michala Varadyho, Ph.D. a předsedy Severočeské pobočky České geografické společnosti doc. PhDr. RNDr. Jana D. Bláhy, Ph.D.

PONDĚLÍ 22. LISTOPADU

11:45–12:00 – Slavnostní zahájení

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 1.04, přízemí
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Smutná

12:00–13:30 – Exkurze “Po zelené v Ústí”

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost (sraz): 1.04, přízemí
forma: prezenční
kontaktní osoba: Ing. Jan Machač, Ph.D.

Komentovaná procházka po Ústí nad Labem zaměřená na plánování, tvorbu a údržbu zelené infrastruktury z multioborového pohledu. V rámci 80 minutové procházky bude představen jak význam zeleně pro město jako celek, tak různá opatření s důrazem na jejich přínos pro hospodaření s dešťovou vodou a jejich možné zasazení do veřejných prostranství. Nebudou chybět informace k základním principům navrhování a údržby zeleně. Na vybraných zastaveních si řekneme něco i o tom, jak komunikovat opatření vůči široké veřejnosti, co jsou to ekosystémové služby a jak je možné na opatření nahlížet z pohledu ekonomie. To vše doplněné o konkrétní příklady z prostředí Ústí nad Labem.Procházkou Vás provedou Jan Macháč a Marek Hekrle.

FB událost: https://1url.cz/GK4LQ


ÚTERÝ 23. LISTOPADU

10:00–11:00 – Hydepark s vedoucím katedry

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 4.40, 4. patro
forma: prezenční
kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Tradiční debata studentů s vedoucím katedry Pavlem Raškou o fungování katedry, plánovaných aktivitách, studiu, Erasmu a mnoho dalšího. Pokud máte jakékoliv dotazy, zastavte se podebatovat!

14:00–16:00 – Kino

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 5.57, 5. patro
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Petr Meyer

Promítání filmu s geografickou tématikou. Prostory výzkumného centra CEVRAMOK nabízejí mnoho variant využití. Pevně věříme, že promítání zajímavých filmů se stane nedílnou součástí těchto prostor. Spiderman ani Titanic zřejmě přes dramaturgii neprojdou, ale i tak věříme, že se kino osvědčí a budeme se v něm scházet častěji.

Hlasování o výběru filmu: https://1url.cz/fK4ip

17:30–19:00 – Veřejná debata “Jíst se musí aneb potraviny a stravování v době (post)covidové”

budova: MFC, Pasteurova 1
místnost: purpurový sál, přízemí
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Smutná

Přijďte debatovat o něčem, čemu rozumíme všichni – o jídle! Jak se (ne)změnilo stravování v našich domácnostech během pandemie? Jak se dařilo malému obchodu s potravinami před pandemií a jak jsou na tom dnes? Pociťuje potravinová banka zvýšený zájem o své služby? Byla doba pandemie pro farmu příležitostí, nebo hrozbou? Na tyto a další otázky se budeme snažit si vzájemně odpovědět a při té příležitosti i něco ochutnáme…

Naše pozvání přijali:
Bezobalový obchod a kavárna Špajz
Potravinová banka v Ústeckém kraji
Farma Držovice

FB událost: https://1url.cz/lK4LW

19:15–20:45 – Přednáška “O jídle v Toskánsku” (ZRUŠENO)

budova: MFC, Pasteurova 1
místnost: purpurový sál, přízemí
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Smutná

Od 19:15 pak na debatu volně naváže Barbora Duží (Ústav geoniky AV ČR), která bude mluvit o svých zkušenostech z exkurzí po vybraných italských městských a příměstských farmách v Itálii, regionu Toskánsko, kolem města Prato. Pohovoří také o zajímavých potravinových projektech podporujících příměstské zemědělství v okolí města Prato, které propojují pěstitele se zpracovateli a místními obyvateli.

FB událost: https://1url.cz/lK4LW


STŘEDA 24. LISTOPADU

12:00–14:00 – “60” severočeské geografie

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 4.37, 4. patro
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

Severočeská pobočka České geografické společnosti v letošním roce slaví 60 let. Pojďte s námi oslavit toto významné jubileum. Těšit se můžete na výstavu posterů mapující historii Pobočky i diskuzi o současných a budoucích výzvách severočeské geografie.

12:30–14:00 – Mapathon

budova: BigBlueButton
forma: online
kontaktní osoba: Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Na akci je nutné se předem registrovat na tomto odkaze: https://1url.cz/HK4lv

Mapathon je setkání, které je pořádané Lékaři bez hranic, během kterého se společně mapuje prozatím nezmapované území. K čemu to vlastně Lékaři bez hranic a další humanitární organizace potřebují? Bez map totiž nemohou kvalitně plánovat např. očkovací kampaně, vyhodnocovat zdravotnická data ani provádět epidemiologické analýzy. Mapovat můžete buď prezenčně na katedře nebo online z pohodlí svého domova. Pojďme společně pomoci dobré věci!

Více o Mapathonu: https://1url.cz/IK4tI

FB událost: https://1url.cz/4K4sv

15:00–16:00 – Veřejná debata “Cestujeme jinak”

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 4.39, 4. patro
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Michaela Štěbetáková

Geografie a cestování k sobě nepochybně patří. Ale kdo by rád necestoval? Geograf i negeofraf. Zvlášť v době, kdy je cestování obtížné. Cestujeme po celém světě, Evropě ale i Česku. Cestujete udržitelně? Ekologicky? Sbíráte odpadky během cest? Jezdíte vlakem? Kupujete lokální potraviny v místních obchůdcích? A čím dalším nás můžete překvapit? Přijďte si popovídat o svých cestovatelských zážitcích, současných i minulých. Každý je vítán.

FB událost: https://1url.cz/GK4WS

19:00–20:00 – Přednáška “Dva semestry v Pobaltí”

platforma: BigBlueButton
forma: online
kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Šmíd

Jaké je to být na Erasmu v Estonsku? A jaké bylo studovat před a během první vlny Covidu 19? Tak o těchto zkušenostech a o mnoha dalších zážitcích Vám budou přednášet naše studentka Veronika Lofová a student Jakub Říha.

Odkaz do virtuální místnosti: https://1url.cz/fKZNb


ČTVRTEK 25. LISTOPADU

9:00–12:00 – Přednáška a workshopy pro učitele na ZŠ a SŠ

budova: CPTO, Pasteurova 15
místnost: 5.57, 5. patro
forma: prezenční
kontaktní osoba: Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

Na akci je nutné se předem registrovat. Registrační formulář naleznete zde.

8:00–9:00 – registrace (místnost 5.57)

9:00–10:00 – Regionální geografie bez hranic (Mgr. Martin Bartůněk, místnost 1.02)
Na případových studiích odlišného měřítka se podíváme na aspekty prostorových hranic. Tímto problémově orientovaným tématem se lze oprostit od popisu ohraničených částí světa podle světové strany, které nerespektují dynamiku změn v globalizovaném světě.

10:30–12:00 – Městské sady – místo pro terénní výuku (RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Mgr. Štepán Horký, sraz v místnosti 5.57)
Terénní výuka je nedílnou součástí školního kurikula, ovšem v řadě škol se ji z různých důvodů nedaří v dostatečné míře začleňovat do výuky. Cílem workshopu bude ukázka několika inspirativních aktivit pro výuku v terénu (např. půdní vrt či využití aplikací v mobilním telefonu apod.), které lze realizovat v bezprostřední blízkosti školy.

12:30–13:30 – Význam a využití (nejen) obrysových map ve výuce geografie (Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., Mgr. Petr Meyer, místnost 1.17)
Výuka místopisných pojmů pomocí obrysových map má v hodinách geografie v Česku dlouhou tradici. Příspěvek se bude snažit diskutovat výběr místopisných pojmů, obrysových map a dalších didaktických prostředků a práci s nimi ve výuce zeměpisu.