Pozvánka na přednášku a školení na téma eye-tracking jako moderní metoda (nejen) geografického výzkumu

Cílem školení je posluchačům zprostředkovat eye-tracking jako moderní metodu geografického, resp. geoinformatického výzkumu, a to včetně ukázek praktických aplikací této technologie. Posluchači budou moci diskutovat praktické aspekty svých potenciálních výzkumných záměrů.

Školením Vás provede RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D., vedoucí eye-tracking laboratoře katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Kdy: čtvrtek 24. 3. 2022, 10–12 hodin (1. část) a 13–15 hodin (2. část)
Kde: Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem, místnost CEVRAMOK (5.57)
Forma: prezenční, přednáška doplněná praktickými ukázkami fungování přístroje a software
Registrace: zájemci, nechť se hlásí dr. Petru Trahorschovi (petr.trahorsch@ujep.cz) a uvedou jméno a instituci

Předpokládaný program:

  1. Základy fungování eye-trackeru
  2. Příklady dobré praxe aplikace eye-trackingu z geografického a geoinformatického výzkumu
  3. Ukázka možností zpracování dat v softwaru dodávaném k eye-trackerům
  4. Diskuze nad výzkumnými záměry účastníků, možné silné a slabé stránky výzkumných záměrů