Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Odborné zaměření: geografické vzdělávání, regionální geografie

Místnost: CPTO-5.54, Telefon: +420 475 28 6771, E-mail: petr.trahorsch@ujep.cz

Konzultační hodiny: středa 10–11:00, čtvrtek 10–11:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Petr Trahorsch vystudoval učitelství geografie a tělesné výchovy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Postgraduální studium dokončil v roce 2020 na téže univerzitě s disertační prací zaměřenou na výzkum vizuálií v učebnicích geografie a diagnostiku dětských pojetí. Ve výuce se zaměřuje primárně na didaktiku geografie a implementaci nových přístupů regionální geografie do výuky. V současnosti působí také jako tajemník Severočeské pobočky České geografické společnosti. V neposlední řadě je i učitelem zeměpisu na základní škole.

Vzdělání a odborný růst

 • 2014 (Bc.) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (tělesná výchova a geografie)
 • 2016 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (učitelství geografie-tělesné výchovy pro střední školy)
 • 2020 (Ph.D.) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání)

Odborné aktivity

 • 2016–2020 katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (vědecký pracovník)
 • 2020– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (odborný asistent)
 • 2020– centrum podpory přírodovědného vzdělávání, PřF UJEP (zástupce vedoucí centra)

Významné publikace z poslední doby

 • TRAHORSCH, P., KNECHT, P. (2021). Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie. Geographia Cassoviensis, 15(1): 56–70.
 • TRAHORSCH, P. BLÁHA, J. D., KUČEROVÁ, S. R. (2020). The usability of economic maps for students of various age groups: an example for a discussion of a multi-stage concept of teaching aids. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(2): 129–145. https://1url.cz/hzisB
 • TRAHORSCH, P., FROLÍK, F. (2020). Pedagogický konstruktivismus a jeho aplikace ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 30(2): 34–37.
 • TRAHORSCH, P. & BLÁHA, J. D. (2019). Visual representation of the curriculum in geography textbooks: the structure of visuals in educational medium analysis. IARTEM e-Journal, 11(2): 1–20.
 • TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D., CHYTRÝ, V. (2019). Comparative analysis of the quality of visuals in geography textbooks for ISCED 1 and ISCED 2 levels of education. Review of International Geographical Education Online, 9(2): 264–283.

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2016–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (2017–)