Nová várka didaktických pomůcek od GEOEDU

3D tisk se stává čím dál tím rozšířenější a dostupnější technologií. Je využíván v mnoha různých oborech, geografii a vzdělávání nevyjímaje. Tato technologie poskytuje celou řadu možností, jak její výsledky využít (nejen) v geografickém vzdělávání. Prostřednictvím této technologie tak kolegové z výzkumného centra GEOEDU (Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii) vytvořili několik didaktických pomůcek do výuky geografie (mapové puzzle, zemské těleso a glóbus), které si můžete volně stáhnout, vytisknout a používat. Aktuálně pracují i na dalších didaktických pomůckách, jako jsou puzzle litosférických desek či reliéfu.

Pokud neovládáte technologii 3D tisku či nemáte k dispozici 3D tiskárnu, nezoufejte. Vezměte naše data, pošlete je do zakázkového tisku a oni Vám je rádi vytisknou. Pevně však věříme, že na většině škol se budete mít na koho obrátit, případně se na našich datech můžete sami 3D tisk naučit.

Data ke stažení naleznete na oficiálních stránkách centra v sekci 3D tisk.