Aktuality

28. 3. 2021

Nově akreditované učitelské programy

Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, ...

26. 2. 2021

Geografické přednášky pro školy a veřejnost

V době covid-19 je většina výuky od základních po vysoké školy odkázána na distanční formu. Tato nevýhoda nabízí i některé výhody. Pracovníci katedry geografie PřF UJEP sestavili program vybraných přednášek pro jaro 2021, u nichž umožní přístup žákům, ...

20. 2. 2021

Na pomoc učitelům – výuka regionální geografie

Od března 2019, kdy byla vydána publikace Makroregiony světa: Nová regionální geografie, uplynuly bezmála dva roky. Od té doby tato kniha, u jejíhož zrodu stáli dva naši zaměstnanci doc. Jiří Anděl a doc. Jan D. Bláha a externí spolupracovník katedry ...

11. 2. 2021

Výběrové řízení ERASMUS+

Je pravdou, že doba těmto aktivitám zrovna dvakrát nenahrává. I přesto je otevřen termín pro podání přihlášky na letní praktické stáže a zimní pobyty a to do 25. 2. 2021. Více na https://prf.ujep.cz/cs/3868/vyberova-rizeni-erasmus V případě zájmu se o...

25. 1. 2021

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Máte rádi svět okolo sebe a chcete mu lépe porozumět? Poznat, jak se v něm prolíná společnost, ekonomika a příroda? Proč je na různých místech svět právě takový, jaký je, a jak pomoci k jeho udržitelnému rozvoji? Přijďte nám s tím vším pomoci a studujt...