Aktuality

21. 6. 2021

Tak tu máme další střed/t, paní Müllerová

V Praze 3 byl vytyčen „nový“ střed Prahy. Počin, za nímž lze spatřovat především snahu vytvořit nový turistický cíl v Praze, má však i svou odbornou, nikoli zanedbatelnou rovinu. Na blogu Pohled zblízka v rámci serveru Aktuálně.cz se k tomu vyjádřil d...

3. 6. 2021

Zemřel profesor Petr Dostál

S hlubokou lítostí oznamujeme zprávu o úmrtí prof. Petra Dostála, našeho kolegy z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP a profesora na Univerzitě Karlově v Praze. Prof. Petr Dostál, M.A. Ph.D. (1947−2021) patřil k nejvýraznějším osobnostem česk...

28. 5. 2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2021 se uskuteční obhajoby kvalifikačních prací (pondělí) a ústní část státních závěrečných zkoušek (úterý a středa). Uvedené termíny proběhnou prezenčně pro přímé účastníky, v souladu s požadavky příslušných studijních předpis...

28. 3. 2021

Nově akreditované učitelské programy

Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, ...

26. 2. 2021

Geografické přednášky pro školy a veřejnost

V době covid-19 je většina výuky od základních po vysoké školy odkázána na distanční formu. Tato nevýhoda nabízí i některé výhody. Pracovníci katedry geografie PřF UJEP sestavili program vybraných přednášek pro jaro 2021, u nichž umožní přístup žákům, ...