Aktuality

20. 2. 2024

Exkurze do Albánie – Přihlaste se!

Zahraniční exkurze do Albánie proběhne v termínu 8.–18. 9. 2023 a je určena nejen studentům geografie, studentům, kteří se zajímají o cestovní ruch, ale pro všechny studenty na UJEP. Cena exkurze aktuálně činí 10 500,- Kč, mění se v závislosti na napln...

14. 2. 2024

Úspěšné rigorózní zkoušky a obhajoby prací

Katedra geografie má relativně nově možnost uspořádat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. Díky tomu mohly na naší katedře 6. 2. 2024 proběhnout historicky první zkoušky a obhajoby. Velmi nás těší úspěch obou studentů. Jak Jan Purchard (rozš...

19. 1. 2024

Ocenění absolventů Severočeskou pobočkou ČGS (2023)

Severočeská pobočka České geografické společnosti na přelomu roku podeváté ocenila kvalifikační práce absolventů UJEP v oboru geografie a jí příbuzných oborech. Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v obla...

20. 12. 2023

Vyšly Geografické rozhledy s tématem Národní parky

Právě vyšlo druhé číslo 33. ročníku Geografických rozhledů s tématem Národní parky Národní parky jako ostrůvky divočiny Neživá příroda Krkonoš a její ochrana Ochrana přírody na Papui Nové Guineji – příležitost nebo past? Babí hora: Matka ...