Aktuality

26. 11. 2020

Ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou ČGS (2020)

Dovolujeme si naše příznivce seznámit s letošními výsledky ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou České geografické společnosti. Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které...

25. 11. 2020

Jak požádat o katederní stipendium?

Jako každý rok mají studenti možnost požádat o katederní stipendium za činnosti nad rámec jejich studia. Uzávěrka se blíží, proto prosím věnujte pozornost přiloženému dokumentu, kde jsou popsány náležitosti žádosti o přiznání stipendia. Formulář -...

24. 11. 2020

Obhajoby kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční 1. 12. 2020 od 9:00 (cca do 11:30) v zasedací místnosti katedry geografie (4. patro CPTO). Prezenčně se obhajob mohou zúčastnit pouze členové zkušební komise, vedoucí a oponenti prací a studenti obhajující ...

6. 11. 2020

Dny geografie 2020

Dny geografie je popularizačně vzdělávací akce, která se koná napříč celým Českem. Na katedře geografie UJEP mají Dny geografie (dříve Týden geografie) již dlouho tradici a byli jsme dokonce prvním akademickým pracovištěm, které se rozhodlo tuto událos...