Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Odborné zaměření: demografie

Místnost: CPTO-4.32, Telefon: +420 475 28 6763, E-mail: kristyna.rybova@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 10–11:00, středa 13–14:30


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Kristýna Rybová vystudovala obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kde v roce 2018 obhájila doktorskou práci na téma vliv demografických změn na odpadové hospodářství v obcích České republiky (Ph.D.). Od akademického roku 2015/2016 je odbornou asistentkou na Katedře geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2009–2010 absolvovala studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 2012 výzkumnou stáž v institutu INFA v Ahlen, Německo.
Ve své odborné práci se nejprve zaměřovala na odpadové hospodářství a jeho aspekty související s demografickými charakteristikami populace. Postupně přesouvá svůj odborný zájem i k jiným dopadům demografického vývoje na lokální a regionální úrovni a také do oblasti městské mobility.

Vzdělání a odborný růst

 • 2007 (Bc.) Univerzita Karlova v Praze (demografie-sociologie)
 • 2010 (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze (demografie)
 • 2011 (Bc.) Česká zemědělská univerzita v Praze (rozvoj venkova)
 • 2010 Humboldtova univerzita v Berlíně, Německo (studijní pobyt)
 • 2012 INFA, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement GmbH, Ahlen, Německo (stáž)
 • 2018 (Ph.D.) Univerzita Karlova, Praha (demografie)

Odborné aktivity

 • 2015– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • Slavík, J., Dolejš, M., Rybová, K. (2021). Mixed-method approach incorporating Geographic information system (GIS) tools for optimizing collection costs and convenience of the biowaste separate collection. Waste Management, 134(9), s. 177–186. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.07.018
 • Lorencová, E. K., Slavíková, L., Emmer, A., Vejchodská, E., Rybová, K., Vačkářů, D. (2021). Stakeholder engagement and institutional context features of the ecosystem-based approaches in urban adaptation planning in the Czech Republic. Urban Forestry & Urban Greening. ISSN 16188667. DOI: 10.1016/j.ufug.2020.126955
 • Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K., Květoň, V. (2020). Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 87. ISSN 13619209. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102465
 • Rybová, K., Slavík, J., Burcin, B., Soukopová, J., Kučera, T., Černíková, A. (2018). Socio-demographic Determinants of Municipal Waste Generation: Case Study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(3), s. 1884–1891. DOI: 10.1007/s10163-018-0734-5.

Projekty

 • Erasmus+ 2019-2022. Integrated education based on sustainable urban mobility projects, člen týmu
 • OP VVV 2018-2022 (2018–2022). Smart City – Smart Region – Smart Community, výzkumník
 • TA ČR (2018–2021). Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility, člen týmu
 • Fond malých projektů EEL (2017). Výzkum návaznosti přeshraničních rozvojových os v Euroregionu Elbe/Labe, člen týmu
 • OP Česko-Sasko 2014–2020. Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, manažer projektu
 • GA ČR č. 16-14409S (2016–2018). Vliv demografického vývoje a >>vytěsňovacího efektu<< na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství, člen týmu
 • GAČR č. 15-08032S (2015–2016). Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb, člen týmu (hl. řešitel dr. Slavík)
 • OP Česko-Sasko 2007–2014 (2013–2014). Hodnotná příroda východního Krušnohoří, člen týmu

Členství v odborných organizacích

 • Česká demografická společnost
 • Česká geografická společnost (2016–)