SMART City – SMART Region – SMART Community

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (2018–2022)
Řešitel: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (vedoucí WP4 Smart Community, UJEP)
Člen týmu (za katedru): RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.; Mgr. Zdeňka Smutná; doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; Mgr. Eva Nedorostová; doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.


Popis: Projekt se snaží o komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. SMART podporuje spolupráci výzkumných organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzkumných týmů témat SMART.

www: http://smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/