Mgr. Petr Meyer, Ph.D.

PR koordinátor katedry

Odborné zaměření: geografie vzdělávání, 3D modelování

Místnost: CPTO-5.53, Telefon: +420 475 28 6768, E-mail: petr.meyer@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 9–10:00, středa 12–13:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Petr Meyer absolvoval bakalářské studium aplikované geografie na Technické univerzitě v Liberci a navazující magisterské studium geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Doktorské studium obecných otázek geografie absolvoval na Univerzitě Karlově, kde se zaměřoval na problematiku spádových obvodů základních škol v Česku. Od roku 2015 je zaměstnancem katedry geografie na ústecké univerzitě, kde vyučuje předměty zabývající se kartografií, GIS či 3D modelováním. Svou odbornou činnost zaměřuje na geografii vzdělávání, konkrétněji na základní vzdělávání, spádové obvody, školskou síť či volbu školy a 3D rekonstrukce zaniklé krajiny.

Vzdělání a odborný růst

 • 2013 (Bc.) Technická univerzita v Liberci (aplikovaná geografie)
 • 2015 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
 • 2023 (Ph.D.) Univerzita Karlova (Obecné otázky geografie)

Odborné aktivity

 • 2015 Technická univerzita v Liberci (výuka GIS, letní semestr)
 • 2015– Liberecký kraj, obor životního prostředí a zemědělství (externí pracovník pro GIS a 3D modelování)
 • 2015– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • MEYER, P., KUČEROVÁ, S. R. (2023). Development of the basic school network in Czechia in the last three decades: Changes and current challenges. Geografický časopis, 75(4), s. 393–408. https://1url.cz/U1JDL
 • KUČEROVÁ, S. R., MEYER, P., KUČERA, Z., RYBOVÁ, K., ŠMÍD, J. (2022). Venkovská základní škola: Rozmanitost typů v různorodých venkovech. Geografie, 127(1), s. 67–90. https://1url.cz/yKyEN
 • DVOŘÁK, D., MEYER, P., KUČEROVÁ, S. R. (2021). Míra meziškolní mobility žáků základních škol v Česku. Orbis Scholae, 15(2), s. 71-96. https://1url.cz/N1JDr
 • KUČEROVÁ, S. R., DVOŘÁK, D., MEYER, P., BARTŮNĚK, M. (2020). Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of post-socialist Czechia. Journal of Rural Studies, 74, s. 280–293. https://1url.cz/xziIW
 • KUČEROVÁ, S. R., TRNKOVÁ, K., MEYER, P. (2019). Changing structures and the role of education in the development of the educational system in Czechia. In Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling. Knowledge and Space, 14. Springer, Cham, s. 125–144. https://1url.cz/JziIN
 • MEYER, P., KUČEROVÁ, S. R. (2018). Do pupils attend the nearest elementary school to their homes? Factors in school choice in the urban environment of Liberec, Czechia. AUC Geographica, 53(2).

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2014–)