Přijímací řízení 2020-2021

Chceš být expertem v cestovním ruchu? Nebo odborníkem na ochranu a tvorbu krajiny? Pomáhat svému městu či vesnici díky nástrojům regionálního rozvoje? Nebo být manažerem evropských projektů či učitelem zeměpisu? Záleží jen na Tobě. Informace najdeš v letáku o katedře a studijních oborech (ke stažení zde) a ve studijních plánech oborů (bakalářské obory zde / magisterské obory zde).

 

Jak podat přihlášku ke studiu a stát se naším studentem?

Základní kritéria stanovená fakultou - upozorňujeme zejména na část III, bod (7) na straně 7 týkající se bakalářských studijních oborů - uvedení prospěchu ze střední školy na přihlášce ke studiu je pouze orientační.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Zašli (a) přihlášku a (b) ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - UČITELSKÉ - BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Zašli přihlášku a doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání. Více v oficiálním vyhlášení na webu PřF. 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - ODBORNÁ GEOGRAFIE - hodnocení portfolia:

Zašli (a) přihláška, (b) ověřenou kopii bakalářského diplomu nebo jiný doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání a
(c) portfolio aktivit (ke stažení zde). 

 

Při hodnocení přihlášek (portfolia) jsou zvýhodňováni uchazeči, kteří se účastnili okresních a vyšších kol Zeměpisné olympiády. Tuto skutečnost by měli uvést v části portfolia věnované soutěžím, příp. jiným aktivitám.

 

Termíny přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení - termín doručení portfolia 17. 6. 2020
2. kolo přijímacího řízení - termín doručení přihlášky včetně portfolia 2. 9. 2020

 

Komentáře / často kladené dotazy

Proč PORTFOLIO pro navazující studia?
Portfolio je nedávnou novinkou v přijímacím řízení na katedru geografie, PřF UJEP. Základním úkolem portfolia je dát pracovišti stručnou informaci o tom, jak uchazeč v minulosti projevoval zájem o obor, na který se hlásí, a zda k jeho studiu má předpoklady, a to bez ohledu na to, kde absolvoval předchozí bakalářský stupeň studia.

Jak mám PORTFOLIO předat?
Portfolio vyplňte do připravené tabulky a vytištěné předejte (pošlete) na studijní oddělení tak, aby bylo doručeno do termínu konání přijímacích zkoušek. Portfolio nelze přiložit elektronicky k elektronické přihlášce.

Co když ještě nemám bakalářský diplom?
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia lze doložit i jiným oficiálním dokladem. Diplom i doklad je vhodné zaslat co nejdříve - pokud je tak učině ve lhůtě před vydáním rozhodnutí o přijetí, může být ještě doklad doplněn do materiálů uchazeče. Všichni uchazeči, kteří nedodali příslušný doklad a nebyli přijati, jsou vyzvání k odvolání, k němuž již mohou přiložit doklad o Bc. stupni vzdělání.

V případě doplňujících dotazů se neváhejte obrátit P. Rašku (pavel.raska<at>ujep.cz).

Těšíme se na Vás,
katedra geografie, PřF UJEP