Geografové na konferenci Lepší škola

Začátkem listopadu vystoupili naši geografové z centra GEOEDU Silvie R. Kučerová a Petr Meyer v Kongresovém centru Praha na konferenci Lepší škola. Konference je pořádaná společností EDUin a zaměřuje se na oblasti školské politiky a regionální organizaci školství. Prezentovaný příspěvek se zabýval problematikou vymezování školských spádových obvodů a pokusil se poukázat na diferenciaci vnějších podmínek pro jejich formování, jakožto různorodý přístup jednotlivých aktérů.

Na záznam jejich vystoupení, ale i dalších řečníků, je možné se podívat na oficiálních stránkách konference.