Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání

Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2023–2024)
Číslo projektu: UJEP-SGS-2023-53-001-2
Řešitel: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Členové týmu: Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (CPPV), Mgr. Martin Bartůněk, Bc. Petr Hladík


Popis: Hlavním cílem projektu je identifikovat kritická místa ve výuce kartografie u studentů bakalářského studia geografie a příbuzných oborů na UJEP v Ústí nad Labem. Dalšími (sekundárními) cíli jsou v návaznosti na tuto identifikaci (a) v didaktické rovině se pokusit popsat pravděpodobné příčiny vysoké obtížnosti pro vysokoškolské studenty na UJEP v Ústí nad Labem, (b) v kartografické rovině provést komparaci situace napříč českými vysokoškolskými pracovišti (min. tři další pracoviště), která zajišťují vzdělávání v oblasti kartografie, a to prostřednictvím diskuzní platformy (workshop) za účasti didaktiků kartografie.