Konceptualizace vybraných aspektů propojení a využití geografických a genealogických dat

Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (plán 2023–2024, ukončen během 2023)
Číslo projektu: UJEP-SGS-2023-53-004-2
Řešitel: Mgr. Pavel Mlýnek
Člen týmu: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (školitel)


Popis: Hlavním cílem projektu je zmapovat teoretické koncepty a přístupy v oblasti propojení geografických/prostorových (GIS) a genealogických dat s akcentem na atributy prostor a čas. Zmapování by mj. mělo přispět k popsání příležitostí a rizik zakomponování genealogických dat mezi další společenské ukazatele různých měřítkových úrovní, jejich vzájemného propojení a následného využití ve vztahu ke geografii a jiným společenským vědám.