doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Odborné zaměření: kartografie, kulturní geografie, vizuální komunikace v geografii

Místnost: CPTO-4.30, Telefon: +420 475 28 6758, E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13–15:00 po předchozí domluvě e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jan D. Bláha absolvoval jednak obor geografie a kartografie na PřF Univerzity Karlovy (RNDr.), jednak obor kulturologie na katedře teorie kultury FF téže univerzity (PhDr.). Na PřF UK absolvoval i doktorské studium v oboru kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (Ph.D.). V současnosti působí kromě katedry jako předseda Severočeské pobočky České geografické společnosti.
Cílem jeho aktivit je poukázat na humanitní rozměr kartografie, která je často vnímána jako čistě přírodovědně-technická disciplína. Svůj zájem o vizuální a estetickou funkci kartografických děl integruje do výzkumu vizuální složky didaktických pomůcek se zaměřením na mapové dovednosti žáků. Druhou oblastí jeho odborných zájmů je kulturně zaměřený geograficko-antropologický výzkum kulturního areálu střední/východní Asie a Melanésie (řada terénních výzkumů: Papua Nová Guinea, Filipíny, Indie, Altaj) a výzkum vztahu kultury, prostoru a jeho kartografické reprezentace. Poslední významnou oblastí je uplatnění mentálních map v různých výzkumných záměrech včetně inovativních přístupů k regionalizaci.

Vzdělání a odborný růst

 • 2005 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie a geoinformatika)
 • 2006 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie a geoinformatika)
 • 2008/9 studijní stáž ERASMUS (Forschungsgruppe Kartographie, Technische Universität Wien, 6 měsíců)
 • 2012 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (obecná teorie a historie umění a kultury, pro obor kulturologie, specializace kulturní antropologie)
 • 2013 PhDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kulturologie se specializací kulturní antropologie)
 • 2013 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
 • 2019 doc. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity (pro obor politická a kulturní geografie)

Odborné aktivity

 • 2003–2005, 2017–2019 externí spolupráce (kartografické nakladatelství Kartografie Praha)
 • 2005–2012 výuka (2005–2009), výzkum (2006–2012) (PřF Univerzity Karlovy v Praze)
 • 2007 externí výuka (PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • 2010–dosud katedra geografie (PřF UJEP v Ústí n. Labem)
 • 2012–2020 spolupráce na realizaci soutěže Zeměpisná olympiáda
 • 2012–dosud tvorba map pro odborné publikace
 • 2016 spolupráce na přípravě výstavy Lovci lebek, příprava publikace o zahraničním terénním výzkumu (Národní muzeum v Praze)
 • 2016–2020 výzkum (FSv Českého vysokého učení technického v Praze)
 • 2018–2021 výzkum (FF Univerzity Palackého)
 • 2018–2022 proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (PřF UJEP v Ústí nad Labem)
 • 2023– výzkum (FSv Českého vysokého učení technického v Praze)
 • 2023– hodnotitel NAÚ (oblasti Sociologie a Vědy o Zemi)

Výzkumné a terénní pobyty

 • 2013 výzkumný pobyt v rámci projektu NCL (Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig, 1 měsíc)
 • 2014 výzkumný pobyt v rámci projektu NCL (Forschungsgruppe Kartographie, Technische Universität Wien, 1 měsíc)
 • 2015, 2016, 2018 a 2019 terénní výzkum (Papua Nová Guinea, provincie Morobe, údolí řeky Uruwy, celkem 7 měsíců)
 • 2017 terénní výzkum (Altajská republika, 2 týdny)
 • 2019 terénní výzkum (Filipíny, 2 týdny), terénní výzkum (Indie, stát Uttarákhand, 10 dní)
 • 2023 expediční terénní výzkum (Papua Nová Guinea, provincie Východní Sepik, jezera Chambri a řeka Sepik, 2 týdny)

Významné publikace z poslední doby

 • ANDĚL, J., BIČÍK, I., BLÁHA, J.D. (2019). Makroregiony světa: Nová regionální geografie. Praha: Karolinum, 326 s.
 • BLÁHA, J. D. (2017). Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 160 s.
 • BLÁHA, J. D., NOVÁČEK, A. (2016). How Central Europe is Perceived and Delimited. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158: 193–214.
 • BLÁHA, J. D., ŠTĚRBA, Z. (2014). Colour Contrast in Cartographic Works Using the Principles of Johannes Itten. The Cartographic Journal, 51(3): 203–213.

  Další publikace jsou k dispozici na osobním webu.

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2007–), předseda Severočeské pobočky ČGS / člen Hlavního výboru ČGS (2014–)
 • Art and Cartography, Commission of International Cartographic Association (2008–), zástupce Česka v komisi (2011–2014)
 • Use and User Issues, Commission of International Cartographic Association (2013–)
 • European Society for Oceanists – ESfO (2014–)
 • American Anthropological Association (2018–)
 • Česká kartografická společnost (2005–2013, 2023–)
 • redakční rady odborných časopisů – Kartografické listy (2014–), Geografické rozhledy (2017–)