Výzkumné projekty

1. 3. 2018

SMART City – SMART Region – SMART Community

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (2018–2022) Řešitel: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (vedoucí WP4 Smart Community, UJEP) Člen týmu (za katedru): RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.; Mgr. Zdeňka Smutná; doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph...

1. 1. 2017

Výzkum přeshraničních rozvojových os

Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe (2017–2018) Řešitel: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (UJEP) Člen týmu (za katedru): Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. Popis: Projekt se zabýval problematikou konceptu rozvojových os v příhraničním regionu Saska...

1. 1. 2016

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny

Technologická agentura České republiky: TD03000343 (2016–2017) Řešitel: RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU); doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP) Člen týmu (za katedru): Mgr. Martin Dolejš; Mgr. Vladan Hruška, Ph. D. Popis: Cílem projektu bylo vytvoř...