Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání

Technologická agentura České republiky: TL02000114 (2019–2022)
Řešitel: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu (za katedru): doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.; RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (2019–2020); Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (2020–2022)


Popis: Cílem projektu je efektivní implementace didaktických pomůcek k rozvoji mapových dovedností do současné struktury českého geografického vzdělávání v rámci tříd druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia, konkrétně:

1) diskutovat prostřednictvím platformy učitelů, vydavatelů, kartografů a dalších autorů školních kartografických děl možnosti rozšíření inovace v podobě speciálního školního atlasu pro tuto věkovou kategorii,

2) otestovat ve školní praxi nově vzniklý žákovský atlas a na něj vázané didaktické pomůcky, zejména pracovní sešit,

3) navrhnout a realizovat další didaktickou pomůcku, tj. příručku učitele,

4) otestovat ve školní praxi tento unikátní systém 3 didaktických pomůcek a zhodnotit jeho další možnosti a přínos.

www: stránky projektu a projekt TAČR na stránkách firmy Kartografie