Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace

Interní grantová agentura UJEP (2015–2016)
Řešitel: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (UJEP); Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu (za katedru): RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.


Popis: Mezifakultní projekt PřF a FSE spojující v oblasti reg. rozvoje přístupy geog. a ekon. analýzy vzájemné souvislosti tří klíčových konceptů 1) image regionů a jejich percepce; 2) formy komodifikace vnitřních zdrojů území; 3) restrukturalizace různých typů regionů v nových ekon. souvislostech.