doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Garant dvouoborových SP

Odborné zaměření: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie

Místnost: CPTO-4.31, Telefon: +420 475 28 6760, E-mail: jiri.andel@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 10–12:00, čtvrtek 10–12:00 (sudý týden)


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jiří Anděl absolvoval studium geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působil v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze. Od roku 1993 je zaměstnancem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho výzkum je věnován otázkám komplexního pojetí regionu od lokální po makroregionalní úroveň. Tato problematika v sobě zahrnuje jednak sociogeografii, geodemografii a geografii životního prostředí, tak vlastni metodologii geografie. Během svých četných studijních cest navštívil všechny státy Evropy a světadíly (celkem 75 zemí). V roce 2016 absolvoval cestu kolem světa, která se stala inspirací pro publikační aktivity, zejména didakticky zaměřených.  V praxi spolupracuje v rámci základních a středních škol, věnuje se tvorbě učebnic a didaktických pomůcek. Je např. spoluautorem Zeměpisu pro základní školy, střední školy a gymnázia či spoluautorem knihy Makroregiony světa / Nová regionální geografie.

Vzdělání a odborný růst

 • 1975 Mgr. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (odborná geografie)
 • 1979 RNDr. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1987 CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1995 Doc. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Odborné aktivity

 • 1977–1979 Výzkumný ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd v Praze
 • 1980–1993 Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha
 • 1993– katedra geografie Pedagogické, později Přírodovědecké fakulty UJEP
 • 1999–2008 vedoucí katedry geografie

Významné publikace z poslední doby

 • ANDĚL, J., BIČÍK, I., BLÁHA, J. D. (2019): Makroregiony světa / Nová regionální geografie. Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 326 s.
 • ANDĚL, J., BALEJ, M., BOBR, L.  (2019): Landscape types and regional identity – by example of case study in Northwest Bohemia. AUC Geographica 54(1), 81–91 s.
 • ANDĚL, J., BIČÍK, I., MATĚJČEK, T. (2019): Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Nakl. ČGS, 168 s.
 • ANDĚL, J., BIČÍK, I., BLÁHA, J. D. (2018): Macro-regional differentiation of the world: Authors’ concept and its application. vol. Miscellanea Geographica – Region al Studies on Development, 22(3), pp.
 • ANDĚL, J., BIČÍK, I. et al. (2016): The World’s Major Regions as Part of Regional Geography Courses? In: Current Topics in Czech and Central European Geography Education, Editors: Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.), Springer, pp. 211–227. ISBN 978-3-319-43614-2.
 • ANDĚL, J. (2012): Sociální / lidský kapitál EEL. In: JEŘÁBEK, M., ANDĚL, J. a kol. (2012): Euroregion Elbe / Labe – regionální studie. AUP, Studia Geographica 178, Ústí nad Labem, s. 51-57.
 • BALEJ, M., ANDĚL, J., RAŠKA, P., ORŠULÁK, T. (2012): Land Use Changes in Northwestern Part of Czechia: the Effects of Displacement of German Inhabitants. In: BIČÍK, I., Himiyama, Y., FERANEC, J., ŠTYCH, P. edit. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume VII., p. 49–57, Hokkaido, Japan.
 • ANDĚL, J., BIČÍK, I., DOSTÁL, P., LIPSKÝ, Z., SHAHNESHIN, S. G. – Eds. (2010): Landscape Modelling. Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York, pp. 203.

Projekty

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost
 • Demografická společnost Akademie věd ČR
 • Geophilatelie
 • Redakční rada Geoscape