Mgr. Martin Bartůněk

Doktorand / výzkumný pracovník

Odborné zaměření: kartografie, regionální rozvoj

Místnost: CPTO-5.56, Telefon: +420 475 28 6772, E-mail: martin.bartunek@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Martin Bartůněk absolvoval obor Geografie v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu na PřF UJEP. Nyní pokračuje na katedře Geografie v doktorském studijním programu Geographies of Transformations. V disertačním projektu se věnuje formám vizuální prezentace geografických dat. Hlavními body výzkumného zájmu jsou regiony, regionální identita a symboly regionů v podobě geografických jmen.

Vzdělání a odborný růst

  • 2017 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2019 – studijní pobyt Erasmus – Universitatea de Vest din Timișoara, Rumunsko a Tallinn University, Estonsko (5 měsíců)
  • 2021 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2021 – postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Geographies of Transformations)

Odborné aktivity

Významné publikace z poslední doby

  • BARTŮNĚK, M. (2021). Geografické aspekty jazykové krajiny a možnosti její vizuální prezentace na příkladu Ústeckého kraje. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 93 s.

Projekty

  • IGA/SGS UJEP č. 2018-53-004-2 (2018–2019). Formování spádových obvodů základních škol v typologicky odlišných regionech. (člen týmu)
  • IGA/SGS UJEP č. 2022-53-001-3 (2022–2024). Participativní mapování jako nástroj vizualizace dynamiky regionů. (řešitel projektu)
  • IGA/SGS UJEP č. 2023-53-001-2 (2023–2024). Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání: analýza a prvotní interpretace výsledků longitudinální studie. (člen týmu)

Členství v odborných organizacích