Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Odborné zaměření: geoinformatika

Místnost: CPTO-5.53, Telefon: +420 475 28 6769, E-mail: martin.dolejs@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 13–15:00, čtvrtek 12–14:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Martin Dolejš vystudoval geografii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.) a v současnosti studuje aplikovanou krajinou ekologii na České Zemědělské Univerzitě v Praze (Ph.D.). Po odborné stránce se specializuje na geoinformační technologie a jejich využití v geografii a krajinné ekologii. Konkrétněji řeší především témata vývoje využití půdy a krajinného pokryvu, historického stavu a struktury krajiny, vybrané otázky dostupnosti v rámci geografie dopravy a další.

Vzdělání a odborný růst

 • 2008 (Bc.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
 • 2008 Tallinn University, Estonsko (studijní pobyt)
 • 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi, Turecko (studijní pobyt, lesnictví)
 • 2011 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)

Odborné aktivity

 • 2010–2013 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko
 • 2013– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • DOLEJŠ, M., FOREJT, M. (2019). Franziscean cadastre in landscape struc-ture  research: a systematic review. Quaestiones Geographicae, 38(1),131–144.
 • DOLEJŠ, M., NÁDVORNÍK, J., RAŠKA, P., RIEZNER, J. (2019). Frozen Historiesor Narratives of Change? Contextualizing Land-Use Dynamics for Con-servation of Historical Rural Landscapes. Environmental Management,63(3), 352–365.
 • FOREJT, M., DOLEJŠ, M., RAŠKA, P. (2018). How reliable is my historicalland-use reconstruction? Assessing uncertainties in old cadastral maps.Ecological Indicators, 94, 237–245.
 • SLAVÍK, J., RYBOVÁ, K., DOLEJŠ, M. (2018). Biowaste separation  atsource and its limitations based on spatial conditions. Detritus, 5(1).
 • RAŠKA, P., DOLEJŠ, M., HOFMANOVÁ, M. (2017). Effects of Dammingon Long-Term Development of Fluvial Islands, Elbe River (N Czechia). River Research and Applications, 33(4), 471–482.

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2010–)