Mgr. Ondřej Šmíd

Doktorand / výzkumný pracovník

Odborné zaměření: udržitelná mobilita, environmentálně motivované nástroje v dopravě

Místnost: CPTO-4.29 , Telefon: +420 475 28 6757, E-mail: ondrej.smid@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý a středa na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Ondřej Šmíd je absolventem bakalářského programu Geografie – Politologie na Přírodovědecké fakultě UJEP. Ve svém studiu dále pokračoval v oboru Geografie taktéž na PřF UJEP. Po dokončení magisterského studia pokračuje v postgraduálním studiu studijního programu Geographies of Transformations. Ve svém výzkumu i projektové činnosti se zabývá vlivem dopravy na městské prostředí a studiem forem udržitelné městské mobility.

Vzdělání a odborný růst

  • 2017 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie – Politologie)
  • 2019 – studijní pobyt Erasmus – Tallinn University, Estonsko (5 měsíců)
  • 2020 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
  • 2021 – postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Geographies of Transformation)

Odborné aktivity

Významné publikace z poslední doby

  • ŠMÍD, O. (2017). Aktuální stav vytěžených lomů na stavební materiály v okrese Nymburk. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 50 s.
  • ŠMÍD, O. (2020). Environmentálně motivované regulace v dopravě na příkladu města Lysá nad Labem. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 86 s.

Členství v odborných organizacích

  • Česká geografická společnost (2017–)