Přijímací řízení

Jak podat přihlášku ke studiu a stát se naším studentem?

Vzhledem k současné situaci kolem viru COVID-19 je termín podání přihlášek prodloužen až do 20. 4. 2020!

Základní kritéria stanovená fakultou – upozorňujeme zejména na část III, bod (7) na straně 7 týkající se bakalářských studijních oborů – uvedení prospěchu ze střední školy na přihlášce ke studiu je pouze orientační.

Bakalářské studium – bez přijímací zkoušky
Zašli (a) přihlášku a (b) ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Navazující magisterské studium – učitelské – bez přijímací zkoušky
Zašli (a) přihlášku a (b) doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání. Více v oficiálním vyhlášení na webu PřF.

Navazující magisterské studium – odborná geografie – hodnocení portfolia:
Zašli (a) přihláška, (b) ověřenou kopii bakalářského diplomu nebo jiný doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání a
(c) portfolio aktivit (ke stažení zde).
Při hodnocení přihlášek (portfolia) jsou zvýhodňováni uchazeči, kteří se účastnili okresních a vyšších kol Zeměpisné olympiády. Tuto skutečnost by měli uvést v části portfolia věnované soutěžím, příp. jiným aktivitám.

Termíny přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení – termín doručení přihlášky 20. 4. 2020 a termín doručení portfolia 17. 6. 2020
2. kolo přijímacího řízení – termín doručení přihlášky 17. 8. 2020 a termín doručení portfolia 2. 9. 2020

Komentáře / často kladené dotazy

Proč portfolio pro navazující studia?
Portfolio je nedávnou novinkou v přijímacím řízení na katedru geografie, PřF UJEP. Základním úkolem portfolia je dát pracovišti stručnou informaci o tom, jak uchazeč v minulosti projevoval zájem o obor, na který se hlásí, a zda k jeho studiu má předpoklady, a to bez ohledu na to, kde absolvoval předchozí bakalářský stupeň studia.

Jak mám portfolio předat?
Portfolio vyplňte do připravené tabulky a vytištěné předejte (pošlete) na studijní oddělení tak, aby bylo doručeno do termínu konání přijímacích zkoušek. Portfolio nelze přiložit elektronicky k elektronické přihlášce.

Co když ještě nemám bakalářský diplom?
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia lze doložit i jiným oficiálním dokladem. Diplom i doklad je vhodné zaslat co nejdříve – pokud je tak učině ve lhůtě před vydáním rozhodnutí o přijetí, může být ještě doklad doplněn do materiálů uchazeče. Všichni uchazeči, kteří nedodali příslušný doklad a nebyli přijati, jsou vyzvání k odvolání, k němuž již mohou přiložit doklad o Bc. stupni vzdělání.