Přijímací řízení

Jak podat přihlášku ke studiu a stát se naším studentem?

Základní informace a obecné podmínky přijímacího řízení naleznete v Podmínkách pro přijetí 2023/2024 vyhlášené Přírodovědeckou fakultou.

Bakalářské studium Geografie – hodnocení portfolia:
Zašlete (a) přihlášku, (b) ověřenou kopii maturitního vysvědčení a (c) portfolio aktivit (ke stažení zde).
Dodání portfolia se netýká sdruženého bakalářského studia Geografie (MAIOR/MINOR).

Bakalářské studium Geografie pro vzdělávání – bez přijímací zkoušky
Zašlete (a) přihlášku a (b) ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bakalářské studium Aplikovaná geoinformatika
Více informací na stránkách Fakulty životního prostředí.

Navazující magisterské studium Učitelství geografie pro SŠ – bez přijímací zkoušky
Zašlete (a) přihlášku a (b) doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání. Více v oficiálním vyhlášení na webu PřF.

Navazující magisterské studium Geografie – hodnocení portfolia:
Zašlete (a) přihlášku, (b) ověřenou kopii bakalářského diplomu nebo jiný doklad o absolvování bakalářského stupně vzdělání a
(c) portfolio aktivit (ke stažení zde).
Při hodnocení přihlášek (portfolia) jsou zvýhodňováni uchazeči, kteří se účastnili okresních a vyšších kol Zeměpisné olympiády. Tuto skutečnost by měli uvést v části portfolia věnované soutěžím, příp. jiným aktivitám.

Doktorské studium – Geographies of Transformations (Geografie transformací) – hodnocení výzkumného projektu a odborného CV
Zašlete (a) přihlášku, (b) doklad o absolvování magisterského stupně vzdělání, popis výzkumného projektu a odborný životopis. Před zasláním přihlášky se doporučuje konzultace s garantem studijního programu (pavel.raska@ujep.cz).

Termíny přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení – termín doručení přihlášky 31. 3. 2024 a portfolia 31. 5. 2024.

Komentáře / často kladené dotazy

Proč portfolio pro navazující studia?
Portfolio je nedávnou novinkou v přijímacím řízení na katedru geografie, PřF UJEP. Základním úkolem portfolia je dát pracovišti stručnou informaci o tom, jak uchazeč v minulosti projevoval zájem o obor, na který se hlásí, a zda k jeho studiu má předpoklady, a to bez ohledu na to, kde absolvoval předchozí bakalářský stupeň studia.

Jak mám portfolio předat?
Portfolio vyplňte do připravené tabulky a vytištěné předejte (pošlete) na studijní oddělení tak, aby bylo doručeno do termínu konání přijímacích zkoušek. Portfolio nelze přiložit elektronicky k elektronické přihlášce.

Co když ještě nemám bakalářský diplom?
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia lze doložit i jiným oficiálním dokladem. Diplom i doklad je vhodné zaslat co nejdříve – pokud je tak učině ve lhůtě před vydáním rozhodnutí o přijetí, může být ještě doklad doplněn do materiálů uchazeče. Všichni uchazeči, kteří nedodali příslušný doklad a nebyli přijati, jsou vyzvání k odvolání, k němuž již mohou přiložit doklad o Bc. stupni vzdělání.