Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Vedoucí katedry / Garant jednooborového SP Geografie

Odborné zaměření: rurální geografie, rozvoj venkova, regionální rozvoj, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-5.52, Telefon: +420 475 28 6762, E-mail: vladan.hruska@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13–15:00, středa 12:00–13:00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Vladan Hruška vystudoval magisterský i doktorský obor Regionální geografie a regionálního rozvoje na Masarykově univerzitě v Brně. Specializuje se na rurální geografii a rozvoj venkova a to především z ekonomického pohledu. Zkoumá jednak charakter současných venkovských ekonomik s důrazem na možnosti lokálních aktérů rozvoje čelit procesům regionálního, národního či globálního charakteru a formovat lokální rozvojové trajektorie. V těchto oblastech se podílel a podílí na celé řadě domácích i zahraničních výzkumných projektů. Kromě toho se podílí na činnosti zájmových organizací v oblasti rozvoje venkova (Spolek pro obnovu venkova, místní akční skupiny), a také Euroregionu Elbe/Labe.

Vzdělání a odborný růst

 • 2005 Bc. Masarykova univerzita, Brno (Geografie a kartografie)
 • 2007 Mgr. Masarykova univerzita, Brno (Regionální geografie a regionální rozvoj)
 • 2009–2010 Výzkumný pobyt, University of the Aegean, Mytilini, Řecko (5 měsíců)
 • 2010–2011 Výzkumný pobyt, Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig, Německo (10 měsíců)
 • 2014 Ph.D. Masarykova univerzita (Regionální geografie a regionální rozvoj)

Odborné aktivity

 • 2007–2009 Konzultant a projektový manažer v oblasti evropských fondů
 • 2011–2012 Analytik a evaluátor v oblasti evropských fondů a regionálního rozvoje
 • 2012– Odborný asistent, katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem
 • 2023– Vedoucí katedry, katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • GÖRMAR, F., GRILLITSCH, M., HRUŠKA, V., MIHÁLY, M., NAGY, E., PÍŠA, J., STIHL, L. (2022). Power relations and local agency: a comparative study of European mining towns. Urban Research & Practice, 1-24. https://1url.cz/SrFCk
 • VÁVRA, J., SMUTNÁ, Z., HRUŠKA, V. (2021). Why I Would Want to Live in the Village If I Was Not Interested in Cultivating the Plot? A Study of Home Gardening in Rural Czechia. Sustainability, 13(2), 706: 1-21. https://1url.cz/3zmMn
 • HRUŠKA, V., KONEČNÝ, O., SMUTNÁ, Z., DUŽÍ, B. (2020). Evolution of alternative food networks in an old industrial region of Czechia. Erdkunde, 74: 143-159. https://1url.cz/TzmMx
 • HRUŠKA, V., PÍŠA, J. (2019). Winning and losing rural localities of the post-socialist economic restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 68(4): 373–389. https://1url.cz/VzisT
 • PÍŠA, J., HRUŠKA, V. (2019). Entrepreneurial in-migration and rural development in Czechia: a challenge of integrating the local and extra-local in rural planning. Geographia Polonica, 92(3): 347–363. https://1url.cz/bzisk

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost (2008–)
 • Euroregion Elbe/Labe – ko-předseda odborné pracovní skupiny regionální rozvoj (2014–)
 • Spolek pro obnovu venkova (2009–)