Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech

Technologická agentura České republiky: TL02000501 (2019-2020)
Řešitel: doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata Ph.D. (ČZÚ); DR. RNDr. Tomáš Ratinger MSc (TC AV ČR); Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu: Mgr. Zdeňka Smutná; Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.; RNDr. Mgr. Gustav Novotný, Ph.D.


Popis: Účelem projektu je prozkoumat a zhodnotit podmínky pro uplatnění očekávaných sociotechnických změn a na základě toho vytvořit metodická vodítka pro použití konceptu Venkov 3.0 v rozvojových strategiích pro venkovské lokality se zvláštním důrazem na poslání místních akčních skupin (MAS). Projekt má multdisciplinární povahu a zdůrazňuje transdisciplinární přístup, tj. rozvíjí spolupráci mezi akademickou sférou a experty z praxe, kteří jsou přímo zapojeni do přípravy a vlastního řešení výzkumného projektu. Hlavním výstupem projektu je metodika, která vychází z rozsáhlého a systematického šetření rozvojových procesů a kapacity venkova adaptovat se na očekávané změny v průběhu 21. století. Tato metodika pomůže, aby venkovské oblasti využily těchto změn ke zvýšení kvality života.