Agrární tvary reliéfu …

Celý název: Agrární tvary reliéfu jako výsledek adaptace tradiční zemědělské výroby na přírodní podmínky horských oblastí Česka
Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2021–2022)
Řešitel: Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
Členové týmu:
Bc. Lucie Bursová, Bc. Pavel Mlýnek


Popis: Projekt je zaměřen na agrární valy a terasy, které jsou výsledkem dlouhodobé zemědělské kultivace zejména v oblastech s méně příznivými přírodními podmínkami. Se svým vegetačním doprovodem plní v současné krajině celou řadu ekosystémových služeb a v některých regionech Česka vytvářejí celé historické krajinné struktury. K dílčím cílům projektu náleží: 1. dokumentace diverzity agrárních tvarů, 2. kvantifikace antropogenní transformace reliéfu a 3. analýza velikosti a tvaru kamenů agrárních valů. Výzkum agrárních tvarů je rozvíjen na UJEP od roku 2008 v rámci několika projektů (bližší informace).