Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání

Grantová agentura České republiky: 16-01003S (2016–2018)
Řešitel: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu (za katedru): RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Petr Trahorsch


Popis: Projekt se zaměřuje na roli vizuálních geografických informací v geografickém vzdělávání. Vizuální geografická informace se ve výuce geografie uplatňuje jako obrazová reprezentace, jež v různé míře abstraktnosti zprostředkovává geografické fenomény a data. Ačkoli žáci práci s vizuální informací vnímají jako atraktivní, nevíme, zda je užití vizuálních geografických informací z hlediska vzdělávacích potřeb žáků ve výuce a v edukačních médiích vždy účelné, tj. zda podporuje u žáků aktivní učení a poznávání. Cílem projektu je zjistit, (1) jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací napomáhají při utváření geografických znalostí, (2) prostřednictvím interview a pozorování žáků popsat, jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací žáci 2. st. ZŠ preferují a používají při utváření geografických znalostí, (3) pomocí obsahové analýzy a interview s autory a vydavateli učebnic zjistit a zdůvodnit, jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací jsou obsaženy v učebnicích zeměpisu a školních atlasech.

www: http://jackdaniel.cz/geovisinfo/