Diagnostika dětských pojetí vybraných geografických fenoménů u žáků primární a nižší sekundární školy

Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2020–2022)
Řešitel: Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (člen týmu 2020, řešitel 2021–2022)
Členové týmu: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (řešitel 2020, člen týmu 2021–2022), Mgr. Pavel Mlýnek (2020–2022), Bc. Dominika Trhlíková (2020), Bc. Kristýna Ryčlová (2021), Bc. Barbora Koníčková (2022)


Popis: Cílem projektu bude diagnostikovat dětská pojetí vybraných fenoménů z oblasti geografického vzdělávání a konfrontovat je s obsahem nejdůležitějších didaktických prostředků výuky geografie, především učebnic a školních atlasů. K diagnostice dětských pojetí bude přistupováno komplexně, neboť řešitelé se budou zabývat všemi popisnými kategoriemi (složkami) dětských pojetí (kognitivní a afektivní složka, plasticita, zastrukturování konceptu). Dílčím cílem projektu bude identifikovat hlavní miskoncepce u žáků primární a nižší sekundární školy, určit jejich možné příčiny a následně i navrhnout možná řešení k jejich eliminaci. V neposlední řadě budou také sledovány změny jednotlivých složek dětských pojetí v průběhu školní docházky (plasticita dětských pojetí).