Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí

Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2017–2019)
Řešitel: Mgr. Petr Trahorsch (UJEP)
Člen týmu: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.


Popis: Obsahovým cílem projektu je: 1. navrhnout postup hodnocení vizuálních prvků (vizuálií) učebnic a zeměpisu a vlastivědy z hlediska jejich použitelnosti, 2. aplikovat toto navržené hodnocení na vizuálie vztahující se k fyzicko-geografickým jevům a procesům, 3. realizovat praktické šetření mezi samotnými uživateli, které bude zaměřeno na zjišťování vlivu znázornění (koncepce) vybrané vizuálie na vznik miskoncepcí u žáků různých věkových skupin.