Další aktivity katedry

Severočeská pobočka České geografické společnosti

Na stránkách Severočeské pobočky České geografické společnosti se můžete dozvědět více včetně textů o historii našeho pracoviště a severočeské geografie jako takové.

 

Týden geografie

Týden geografie (http://tyden.geograf.cz/) je akce katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a Severočeské pobočky ČGS (http://geography.ujep.cz/clanky/cgs), která se pravidelně pořádá v prostorách katedry geografie v polovině měsíce listopadu. Na jeho programu se v posledních letech kromě pracovníků katedry geografie a výrazné pomoci studentů podílejí také přednášející z dalších součástí ústecké univerzity, Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Muzea města Ústí nad Labem, Barmského centra v Praze, magazínu Koktejl, Univerzity Karlovy v Praze či Západočeské univerzity v Plzni a mnoha dalších institucí. Týden geografie, to je permanentní běh přednášek, workshopů, exkurzí a dalších zajímavých aktivit z nejrůznějších geografických disciplín. V rámci Týdne geografie probíhá také Den geografie, určený převážně učitelům zeměpisu základních a středních škol jako kurz dalšího vzdělávání učitelů.

Vlastní publikační aktivity