Aktivity Severočeské pobočky ČGS

<< hlavní stránka Severočeské pobočky ČGS


Severočeská pobočka se zapojuje do celé řady aktivit ČGS, mezi něž patří především Dny geografie, jejichž tradici svými aktivitami založila, ale organizuje též vlastní akce, ať už v rámci sítě pedagogů z ústeckého regionu, nebo v rámci různých projektů. Každoročně jsou oceňovány kvalitní závěrečné práce absolventů UJEP v Ústí nad Labem.

2023

Pod záštitou pobočky ČGS se uskutečnil workshop pro učitele zeměpisu ve spolupráci s PedF MU Brno.

Plenární zasedání členů pobočky 12. dubna od 17.00, restaurace Tyršovka (noví členové pobočky, oslavenci letošního kulatin, aktualizace údajů členů, informace o aktivitách pobočky od září 2022, seznámení s návrhem obsazení organizačního výboru výroční konference ČGS v Ústí n/L 2024, diskuze k přípravě konference).

Akce Dny geografie 2023 (20.–23. listopadu).

Ocenění nejlepších kvalifikačních prací v geografii a dalších příbuzných oborech. Oceněni byli Matouš Hrubý, Kateřina Kropíková, Šárka Lukešová, Jan Peml a Otto Weber (listopad až prosinec).

2022

Plenární zasedání členů pobočky 28. dubna od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico (noví členové pobočky, informace o sjezdu ČGS 2022, výroční konferenci 2024, volba nového vedení pobočky pro roky 2022–2026 (potvrzeni předseda doc. Jan D. Bláha, místopředsedkyně dr. Silvie R. Kučerová a tajemník dr. Petr Trahorsch).

Na návrh Pobočky byl Valným shromážděním ČGS na olomouckém sjezdu čestným členem ČGS zvolen dlouholetý člen katedry geografie UJEP v Ústí nad Labem, sociální a kulturní geograf doc. Jiří Anděl (6. září)

Pod záštitou Pobočky se uskutečnil workshop „Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností“ pro učitele zeměpisu v rámci projektu TAČR „Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání“ (27. září)

Akce Dny geografie 2022 (14.–16. listopadu):
> Hydepark s katedrou (Vladan Hruška, Zdeňka Smutná a kol.)
> Přednáška „Můj Erasmus aneb nezastavitelná půlroční jízda“ (Eva Coprivová)
> Výstava a přednáška o exkurzi v Bosně a Hercegovině (Michaela Štěbetáková, Zdeňka Smutná, Ondřej Šmíd a účastníci)
> Diskuzní panel „Význam historického odkazu lokality pro utváření místní identity“ (Veronika Kupková a Kateřina Vyhnánková)
> Workshop na téma průmyslového dědictví (Vladan Hruška, Jan Píša a kol.)
> Kino „O průmyslu jinak“ (Zdeňka Smutná a kol.)
> Geopivo pro absolventy (Ondřej Šmíd a Egea Ústí nL)

Ocenění nejlepších kvalifikačních prací v geografii a dalších příbuzných oborech v rámci akce Geopivo (Dny geografie). Oceněni byli Antonín Čaniga, Radka Dužeková, Adéla Vajlichová a Martin Voslář (16. listopadu).

Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., člen Severočeské pobočky ČGS, byl zvolen akademickým senátem UJEP rektorem UJEP pro období 2023–2027 (30. listopad).

2021

Příprava ukázek z publikace Makroregiony světa.
Jarní série geografických přednášek pro školy a veřejnost v nesnadné pandemické době (program)
Hybridní forma akce Dny geografie:
> Exkurze „Po zelené v Ústí (dr. Jan Macháč, FSE)
> Geografické kino v laboratoři CEVRAMOK (Mgr. Petr Meyer, PřF)
> Veřejná debata „Jíst se musí… (Mgr. Zdeňka Smutná, FSE/PřF)
> Debata a výstava k 60 letům Severočeské pobočky ČGS (doc. Jan D. Bláha, dr. Petr Trahorsch, PřF)
> Mapathon (dr. Martin Dolejš, PřF) online
> Veřejná debata „Cestujeme jinak (Mgr. Michaela Štěbetáková, FSE/PřF)
> Přednáška „Dva semestry v Pobaltí“ (Mgr. Ondřej Šmíd, PřF) online
> Den geografie pro učitele zeměpisu na ZŠ a SŠ (dr. Petr Trahorsch a kol., PřF)
Ocenění nejlepších kvalifikačních prací v geografii a dalších příbuzných oborech v rámci online setkání členů pobočky. Oceněni byli Filip Ungr, Thuy Trang Vu a Tomáš Zwikirsch.
V rámci setkání členů pobočky se stal čestným členem pobočky doc. Jiří Anděl.

2020

Online forma akce Dny geografie:
> přednáška Mgr. Zdeňky Smutné s názvem Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19
> Den geografie pro učitele zeměpisu (vzdělávací akce pro učitele zeměpisu: program I, program II)
Ocenění nejlepších DP v oboru geografie (Dominika Trhlíková, Lucie Urbanová, František Frolík a Kristýna Šefčíková), ocenění bude předáno při vhodné příležitosti

2019

Celostátní workshop pro učitele zeměpisu a oborové didaktiky nad nový Žákovským atlasem světa (10. 10.)
Dny geografie 2019  (GISday a veřejná debata s odborníky s názvem „Sucho v krajině“)
Plenární zasedání členů pobočky 19. 11. od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico s oceněním nejlepších DP v oboru geografie (Zdeňka Kolská a Jan Purchard), udělení čestného členství SČP ČGS za podporu severočeské geografie (in memoriam) – dr. Gustav Novotný

2018

Přednáška dr. Gustava Novotného „Podněstří: zadrženi v trpasličí říši zla“ (únor 2018)
Týden geografie 2018 (Dny geografie ČGS) a v rámci něj Den geografie pro učitele zeměpisu a GISDay (listopad 2018)
Plenární zasedání členů pobočky 22. 11. od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico s oceněním nejlepších DP v oboru geografie (Dana Alansari a Veronika Hrnčířová) a nejlepší BP v oboru geografie (Jan Svoboda) a volbou nového vedení pobočky pro roky 2018-2022 (předseda dr. Jan D. Bláha, místopředsedkyně dr. Silvie R. Kučerová a tajemník Mgr. Petr Trahorsch)

2017

Týden geografie 2017 (Dny geografie ČGS) a v rámci něj Den geografie pro učitele zeměpisu a GISDay (listopad 2017)
Setkání členů pobočky 21. 11. od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico s oceněním nejlepších DP v oboru geografie (Jakub Mahr a Jiří Nádvorník) a nejlepších BP v oboru geografie (Martin Bartůněk a Eva Nedorostová)
prosinec – udělení čestného členství SČP ČGS za dlouhodobou spolupráci a podporu severočeské geografie – doc. Ivan Bičík a prof. Petr Dostál

2016

Týden geografie 2016 (Dny geografie ČGS) a v rámci něj Den geografie pro učitele zeměpisu a GISDay (listopad 2016)
Setkání členů pobočky 15. 11. od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico s oceněním nejlepších DP v oboru geografie (Monika Stehlíková a Petr Trahorsch), ocenění nejlepší BP v oboru geografie (Michal Prekop)
Historické učebnice fyzické geografie (výstavu připravil Ivan Farský)
Ústí nad Labem na starých mapách (výstavu připravili Ivan Farský, Jana Jandáková a Ladislav Bobr)

2015

Týden geografie 2015 a v rámci něj Den geografie pro učitele zeměpisu a GISDay (listopad 2015)
Setkání členů pobočky 19. 11. od 17.00, restaurace La Puerta del Mexico s oceněním nejlepších DP v oboru geografie (Petr Meyer a Jakub Jelen), ocenění nejlepší BP v oboru geografie (Jan Jaroš)
Udělení čestného členství SČP ČGS – dr. Farský

2014

Den geografie pro učitele zeměpisu (březen 2014)
Hyde Park pro učitele zeměpisu o školních atlasech (březen 2014)
18.6. od 14.30 hodin sraz pobočky ČGS
Týden geografie 2014 + Den geografie pro učitele zeměpisu (listopad 2014)
Setkání členů pobočky 26.11. od 17.00, restaurace Replay (udělení čestného členství – doc. Skokan a dr. Peštová)

2013

Týden geografie 2013 + Den geografie pro učitele zeměpisu (listopad 2013)
Hyde Park pro učitele zeměpisu o školních atlasech (listopad 2013)

2012

Týden geografie 2012 + Den geografie pro učitele zeměpisu

2011

Oslavy 50 let Severočeské pobočky … již ƒ„50 let vám pomáháme poznávat svět.“ v rámci akce Týden geografie 2011

2010

Týden geografie 2010

2009

16.11.-20.11. Týden geografie (www)
17.11. od 13:00 sraz pobočky ČGS

2008

Týden geografie

2007

12.11-16.11 2007 Týden geografie
CER-IGEO 2007 (Central European Region – International Geography Olympiad)
Přednáška – Geologie Havajských ostrovů, 3.5. 2007 v 13:00, učebna č. 402 (České mládeže 8, Ústí nad Labem)

2006

20.11. – Oslavy 45 let trvání pobočky ČGS v Ústí nad Labem
20.11-22.11. – spolupořádání Týdne geografie

Severočeská pobočka ČGS podporuje vzdělávací a osvětové akce se zaměřením na geografii, environmentální výchovu.
Z konkrétních akcí např.:

  • Zeměpisná olympiáda
  • exkurze studentů českých a zahraničních studentů