Participativní mapování jako nástroj vizualizace dynamiky regionů

Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2022–2024)
Řešitel: Mgr. Martin Bartůněk
Člen týmu: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (školitel)


Popis: Cílem projektu je navrhnout metodologický postup v rámci konceptu nové regionální geografie s ohledem na lingvistickou rovinu daného tématu, jehož výsledkem bude vizualizace regionální organizace daného území pomocí participativního mapování uskutečněného s obyvateli a aktéry. Toho bude dosaženo na základě komparativní studie česko-německého příhraničí