Učebny a vybavení

Specializované učebny

Katedra geografie je umístěna v historické budově České mládeže 8 ve 4. patře (viz kontakty). Pracovny zaměstnanců jsou vybaveny počítači a dalším vybavením. Katedra přímo spravuje učebny 402 (přednášková učebna), 407 (učebna didaktiky geografie s interaktivní tabulí), 410 (prezenční studovna a laboratoř environmentální geografie), 411 (seminární učebna) a 413 (laboratoř GIS a grafického designu). Část kanceláří a všechny učebny jsou bezbariérové.

GIS učebna a licence produktu ArcGIS 10

Od roku 2011 poskytuje podle níže uvedených pravidel Přírodovědecká fakulta UJEP licenci produktu ArcGIS 10. Případní zájemci se seznámí s podmínkami jeho získání. V případě, že podmínky splňují, vyplní vybraný formulář a dostaví se v KH k fakultnímu koordinátorovi M. Dolejšovi.

Podmínky získání SW ArcGIS 10.x
Formulář pro studenty
Formulář pro zaměstnance

Prezenční studovna

V místnosti 410 je umístěna prezenční studovna s nabídkou více jak 500 tuzemských a zahraničních publikací k většině geografických subdisciplín. Zahrnuty jsou převážně novější publikace získané darem, z osobního vlastnictví či projektů. Studentům je k dispozici PC s připojením k bibliografickým databázím. Studovna je otevřena v úterý od 10 do 14 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin (režim služby), v ostatních dnech je možné zapůjčit si klíče na sekretariátu katedry.

Katalog publikací ke stažení zde.

Laboratoř environmentální geografie

Od roku 2007 je na katedře geografie budována laboratoř environmentální geografie. Základní motivací k tomuto úsilí byla potřeba modernizovat přístrojové vybavení tak, aby splňovalo stupňující se nároky na zisk přesných dat o různých objektech a procesech v krajině, a dále pak snaha nabídnout studentům geografie prostředky výzkumu, které jsou standardní v praxi.

Laboratoř je v současnosti umístěna v místnosti 410, jejím správcem je P. Raška, od nějž je možné si zapůjčit proti podpisu zápůjčního listu např.:

 • 4× hlukoměr – VOLTCRAFT®, kalibrátor hlukoměrů – VOLTCRAFT® Schallpegelkalibrator 326,
 • 2× laserový dálkoměr – Leica DISTO™,
 • Digitální výškoměr / dálkoměr / sklonoměr Haglöf L402,
 • Tvrdoměrné kladívko – Schmidt hammer NR Proceq®,
 • 2× přírůstkový nebozez Haglöf pro odběr dendrologických vzorků,
 • sada půdních sond,
 • 12× datalogger MINIKIN TH pro mikroklimatický monitoring a záznam teplot a vlhkosti,
 • 3× geologické kladívko, 2× geologický kompas, pracovní oděvy, přilby a svítilny pro práci v podzemních prostorách

Z prostředků projektu FRVŠ v roce 2012 byla laboratoř dále doplněna o:

 • totální stanici TOPCON QS3M,
 • sítovací stroj Retsch AS200Control s příslušenstvím; doplněn UZ čističkou pro čištění sít,
 • mobilní meteorologickou stanici WS-STD1,
 • multimetr CyberScan PCD650 a turbidimetr TN100IR – zařízení pro analýzu fyzikálních a chemických vlastností látek (ve FG zejména vody) a pro měření zákalu ve vodních zdrojích.

Součástí laboratoře je též geologická sbírka, jejíž vybrané exponáty jsou umístěny přímo v místnosti 410 k výukovým potřebám, a dále mapová sbírka, zahrnující státní mapové dílo, vojenské topografické mapy, tematické mapy, regionální mapy Ústecka (geologie ad.) ad.

Další vybavení

 • software (GIS, grafika, 3D modelování), systém CAVE,
 • DTP vybavení, interaktivní tabule,
 • zařízení pro terénní výzkum, meteorologická stanice,
 • sady dat o krajině (satelitní snímky, datové sady pro GIS, ad.),
 • přístup k mezinárodním periodikům v rámci integrovaného projektu UJEP,
 • mobilní skener pro skenování předloh pro účely kvalifikačních prací v knihovnách a archívech