Projekty >> Spolupráce

V rámci Česka Univerzity J. E. Purkyně

V oblasti vzdělávání OV 33 - Vědy o Zemi je katedra geografie jedním ze tří klíčových pracovišť na UJEP:

Katedra geografie (PřF UJEP)

Katedra informatiky a geoinformatiky (FŽP UJEP)

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FSE UJEP)

 

Dále spolupracujeme s katedrou příroccních věd FŽP UJEP, katedrou historie a katedrou politologie a filosofie FF UJEP.

 

Spolupráce se středními školami

Týden geografie: každoroční listopadový cyklus přednášek, seminářů a projekcí s geografickou tematikou;

Přednášky pro střední školy:

Tajný život banánu (Mgr. Vladan Hruška, PhD./Mgr. Jan Píša)

Principy a fungování GPS (Mgr. Martin Dolejš)

Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí (Mgr. Petr Meyer)

Česko očima Demografa (Mgr. Kristýna Rybová)

Supervize prací středoškolské odborné činnosti (SOČ)

3D rekonstrukce zaniklé krajiny (Mgr. Petr Meyer)

Rozvojové problémy našeho regionu (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.)

Marketing našeho regionu, regionální produkty a regionální značky (Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.)

Historický vývoj využití krajiny ve vybraném prostoru (Mgr. Martin Dolejš)


*V případě zájmu kontaktujte příslušné garanty http://geography.ujep.cz/lide 

V rámci Česka

- Ústav geoniky AV ČR
- Univerzita Karlova v Praze
- Masarykova univerzita, Brno
- Západočeská univerzita v Plzni
- Ostravská univerzita v Ostravě

V zahraničí

- TU Dresden
- TU Chemnitz
- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden
- AMU Poznan
- UK Bratislava
- ÚKE Bratislava
- Universität Wien a TU Wien
- Slovenská akadémia vied (Geografický ústav)

- Cardiff University

- Middlesex University

- Wageningen University
- další vazby na smluvní partnery ERASMUS ad.